• Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

 • Gemensamma strategier

  Gemensamma strategier

 • Marknadsför destinationen

  Marknadsför destinationen

 • Skapar mötesplatser

  Skapar mötesplatser

 • Seminarier & kursdagar

  Seminarier & kursdagar

 • Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

Fakta & Statistik

Besöksnäringsstatistik

Månadstatistik juni 2014
Månadsstatistik maj 2014

 

Inkvartering helår 2008 – 2013
Kryssningsstatistik 2003 – 2013

Resande med färja och flyg 2008 – 2013

 

Inflyttning och befolkningsstatistik

Inflyttning till Gotland och folkmängd 2005-2014
Inflyttarens bild av Gotland – Slutrapport 2014

 

Företag och näringslivsstatistik

Företagsklimatet – Svenskt näringsliv
Småföretagarbarometern ht-2013 – Företagarna
Nyföretagande mars 2014 – Visma

 

Nationell statistik:

Statistikdatabasen – SCB
Gränsundersökningen IBIS 2013 – Tillväxtverket

 

Omvärld: