Dag: 18 oktober, 2019

Seminarium 1 – Plast, klimat och kretslopp – 6 november

Seminarium 1 – Plast, klimat och kretslopp – 6 november

Syftet är att deltagande företag ska få baskunskap om olika sorters plast, plastens roll i ett kretsloppssamhälle, miljökonsekvenser av plast, plast och klimat och vad man som aktör inom besöksnäringen kan göra för att minska sin egen och sina kunders platsanvändning.  Seminarium 1 utgår från begreppen vilja och veta och tar fasta på varför vi […]

Studiebesök – Plastbanta i praktiken – 20 november

Studiebesök – Plastbanta i praktiken – 20 november

Hur kan plastbantning av din verksamhet göras enkelt i praktiken? Det kanske Innovationsstudion har svar på? Nationellt uppmärksammat initiativ i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Röda korset på Gotland. Ger din verksamhet inspiration och konkreta lösningar på vilka alternativ som finns till plast och engångsartiklar i form av återvunnet material, återbrukade och redesignade produkter. Det […]

Seminarium 2 – Plastbanta ditt företag – 28 november

Seminarium 2 – Plastbanta ditt företag – 28 november

Syftet är att deltagande företag ska få baskunskap om olika sorters plast, plastens roll i ett kretsloppssamhälle, miljökonsekvenser av plast, plast och klimat och vad man som aktör inom besöksnäringen kan göra för att minska sin egen och sina kunders platsanvändning.  Under seminarium 2 är fokus på begreppet kunna. Det innefattar hur man mer konkret […]