Inbjudan

Hej!

Du har väl anmält dig till morgondagens möte om satsningen på natur- och kulturturism?

Det kommer fler besökare till Gotland - året runt! Hur kan vi skapa fler reseanledningar inom natur och kultur? Finns det saker som redan sker som också är intressant för fler besökare? Hur ska vi paketera och sälja?

I Gotlands nya besöksnäringsstrategi har tre olika temaområden pekats ut som viktiga att utveckla, Outdoor, Natur- och kultur samt Mat & dryck.

Inom Mat & dryck har Gotlands Krögarförening sökt ett större treårigt projekt för satsning på matturism på Gotland. Beslut om den ansökan kommer nu under juni månad.

Nu vill vi göra likadant för Natur- och kulturturismen på Gotland. Därför hoppas vi att just du vill komma på ett möte för att diskutera innehåll i en kommande projektansökan tisdagen den 25 juni kl. 18:00 - 20:30 i Ljusgården på Region Gotland.

Mötet leds av Therese Mittander som har varit en nyckelperson i framtagandet av ansökan för matturism.

Här nedanför hittar du en länk till inbjudan.

Anmälan senast måndagen den 24 juni till matz@gotlandsbesoksnaring.se

Vi hoppas att du har möjlighet att vara med - du är en viktig person i detta arbete.

Välkommen!

Matz Bengtsson, Gotlands Förenade Besöksnäring
Karin Winsnes, Region Gotland
Mats Jansson, Region Gotland

Inbjudan
 
 
 
Gotlands Besöksnäring AB / Gotlands Förenade Besöksnäring
info@gotlandsbesoksnaring.se
© 2018 Gotlands Besöksnäring AB
 
Ändra din prenumeration    |    Visa online