Aktuella projekt

Digitala hybrida lösningar för Gotland​

Vi vill stärka mötesnäringen på Gotland. Det gör vi genom att ge alla aktörer förstärkt kunskap om digitala hybridlösningar och affärsutveckling. Gotland ska kunna upplevas …

Mer info om projektet

Hållbar besöksnäring efter Corona

Vi vill skapa en uthållig och hållbar besöksnäring på Gotland som står rustade att klara av oförutsägbara kriser. Hållbar affärsutveckling, Kompetensutveckling för besöksnäringen, Destinationsmarknadsföring samt …

Mer info om projektet

Exportmoget Gotland 2024

Vi vill att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Vi vill därför hjälpa besöksnäringen på Gotland att stärka sin …

Mer info om projektet

Gotlands besöksnäring

Exportmoget Gotland 2024

Vi vill att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Vi vill därför hjälpa besöksnäringen på Gotland att stärka sin exportmognad, för att det som erbjuds bäst matchar det som efterfrågas.

Projektet hjälper besöksnäringen att förbereda sig för främst tysk- och engelskspråkiga besökare.

I Gotlands besöksnäringsstrategi finns målsättningen att Gotland ska vara en exportmogen destination. Detta görs genom målgruppsbearbetning, översättartjänster, utbildning inom export i samarbete med organisationer som Almi Gotland.

Projektet Exportmoget Gotland är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotland och startar i september 2021.