Aktuella projekt

Gotland International

Gotland International

Vi vill att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Därför ska vi hjälpa besöksnäringen på Gotland att stärka sin exportmognad för att kunna erbjuda ett öppet Gotland även under höst- och vårsäsong. Vi vill att företagen på en internationell marknad kan erbjuda det som bäst matchar det som efterfrågas.

Digitala hybrida lösningar för Gotland​

Vi vill stärka mötesnäringen på Gotland. Det gör vi genom att ge alla aktörer förstärkt kunskap om digitala hybridlösningar och affärsutveckling. Gotland ska kunna upplevas …

Mer info om projektet

Hållbar besöksnäring efter Corona

Vi vill skapa en uthållig och hållbar besöksnäring på Gotland som står rustade att klara av oförutsägbara kriser. Hållbar affärsutveckling, Kompetensutveckling för besöksnäringen, Destinationsmarknadsföring samt …

Mer info om projektet

Exportmoget Gotland 2024

Vi vill att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Vi vill därför hjälpa besöksnäringen på Gotland att stärka sin …

Mer info om projektet