Gotland International

Hållbart och attraktivt hela året

Vi vill att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Därför ska vi hjälpa besöksnäringen på Gotland att stärka sin exportmognad för att kunna erbjuda ett öppet Gotland även under höst- och vårsäsong. Vi vill att företagen på en internationell marknad kan erbjuda det som bäst matchar det som efterfrågas.  

I Gotlands besöksnäringsstrategi finns målsättningen att Gotland ska vara en exportmogen destination. Detta görs genom kunskapshöjning, målgruppsbearbetning, utbildning inom export i samarbete med relevanta samarbetsorganisationer.

Projektet Exportmoget Gotland är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotland och inleddes i september 2021. I september 2023 avslutas arbetet.

 

EUlogo_c_bl

Medlemsansökan