Gotland International Academy

En internationell kunskapsresa - del 1

Det som är bra för företaget är bra för Gotland tänker vi. Gotlands Besöksnäring driver ett projekt som handlar om hur vi kan attrahera fler internationella besökare till Gotland höst-vinter-vår. Fokus ligger på Tyskland, Norge, Danmark, Finland och världsarvet.

Detta gör vi inom ramen för något som heter Gotland International Academy. Här erbjuder vi kunskaps- och kompetenshöjning till gotländska företag verksamma inom besöksnäringen.

Våren 2022 genomförs fem utbildningsträffar som följs upp hösten 2022 med mer handfast arbete där vi gemensamt skapar reseanledningar, tematiska produkter och resepaket.

Här hittar du filmer från våra utbildningar, du kan läsa sammanfattningar och ta del av en hel del annat matnyttigt.

En internationell kunskapsresa - del 2

 Gotland International Academy fokuserar på exportmognad – en hållbar produkt- och affärsutveckling i samverkan med regionen och näringen där vi binder ihop det lokala till en attraktiv destination på en internationell arena. Målgrupp för den andra delen av kunskapsresan är gotländska besöksnäringsföretag med egen motivation och drivkraft att vilja utveckla sin internationalisering och exportmognad.

I fem utbildningsträffar mellan november 2022 och mars 2023 kommer vi stärka besöksnäringsföretagens kompetens i produkt- och affärsutveckling, samskapande, paketering, marknadsföring och sälj.

 

Johanna Skantze finns med på plats som processledare vid varje utbildningstillfälle, Barbro Trum och Anna Linton deltar som utbildare, coacher och kunskapsförmedlare. Här kan du läsa om det som hände på utbildningsträffarna och ta del av annan värdefull information.

Här hittar du information från våra utbildningar, du kan läsa sammanfattningar och ta del av en hel del annat matnyttigt.

EUlogo_c_bl

Medlemsansökan