Gotland International Academy

En internationell kunskapsresa

Det som är bra för företaget är bra för Gotland tänker vi. Gotlands Besöksnäring driver ett projekt som handlar om hur vi kan attrahera fler internationella besökare till Gotland höst-vinter-vår. Fokus ligger på Tyskland, Norge, Danmark, Finland och världsarvet.

Detta gör vi inom ramen för något som heter Gotland International Academy. Här erbjuder vi kunskaps- och kompetenshöjning till gotländska företag verksamma inom besöksnäringen.

Våren 2022 genomförs fem utbildningsträffar som följs upp hösten 2022 med mer handfast arbete där vi gemensamt skapar reseanledningar, tematiska produkter och resepaket.

Här hittar du filmer från våra utbildningar, du kan läsa sammanfattningar och ta del av en hel del annat matnyttigt.

EUlogo_c_bl

Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Som medlem betalar du också en serviceavgift till själva bolaget där verksamheten finns.

Medlemsansökan