Digitala hybrida lösningar för Gotland​

Vi vill stärka mötesnäringen på Gotland. Det gör vi genom att ge alla aktörer förstärkt kunskap om digitala hybridlösningar och affärsutveckling.

Gotland ska kunna upplevas både digitalt och på plats för alla större grupper och konferenser: Känslan av Gotland ska kunna upplevas både digitalt och fysiskt på alla större möten, kongresser och konferenser vi arrangerar. Vi har därför tagit fram nya digitala produkter. Detta film- och bild material är fritt och tillgängligt att använda för alla som arrangerar fysiska, digitala och hybrida möten på Gotland.

Mötesindustrin kommer aldrig bli likadan igen. Hybrida möten är här för att stanna. Vi behöver skapa förutsättningar för att kunna stå värd för hybrida möten och vara en attraktiv mötesdestination.

Hybrida möten är där besökare finns på plats men också deltar på länk från annan plats i världen. GCB har en god kännedom om Gotland som mötesdestination och förstår att näringen behöver ställas om i sitt erbjudande gällande möten och kongresser. Det finns idag stor kompetens inom mötesbranschen på plats. Nu behöver vi kraftsamla så att erbjudandet även kan ges till de besökare som besöker digitalt. Vi behöver lära oss hur vi gifter ihop två versioner av samma möte på ett sömlöst och givande sätt. Projektet ska ge rådgivning och stöd för hantering av pandemins effekter.

När projekttiden är slut och vi i samverkan med aktörerna har förberett, genomfört och utvärderat projektet så kommer vi att ha en internationell beredskap i världsklass för att fortsatt kunna ta emot stora möten IRL som tidigare. Vi kommer också att kunna ta emot stora antal besökare digitalt som får uppleva vår destination.

Projektet Digitala hybrida lösningar för Gotland är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotland.

Kontakta projektledare Therese Löfgren Weinebrandt

Dela

Medlemsansökan