Exportmoget Gotland 2024

Vi vill att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Vi vill därför hjälpa besöksnäringen på Gotland att stärka sin exportmognad, för att det som erbjuds bäst matchar det som efterfrågas.

I Gotlands besöksnäringsstrategi finns målsättningen att Gotland ska vara en exportmogen destination. Detta görs genom målgruppsbearbetning, översättartjänster, utbildning inom export i samarbete med organisationer som Almi Gotland.

Projektet Exportmoget Gotland är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotland och startar i september 2021.


Dela

Medlemsansökan