Hållbar besöksnäring efter Corona

Vi vill skapa en uthållig och hållbar besöksnäring på Gotland som står rustade att klara av oförutsägbara kriser. Hållbar affärsutveckling, Kompetensutveckling för besöksnäringen, Destinationsmarknadsföring samt Framtidssäkring genom destinationssamverkan. Det är de fyra huvudområden som projektet Hållbar besöksnäring på Gotland efter Corona siktar in sig på för att stärka Gotlands besöksnäring efter pandemin de kommande åren.

Projektet erbjuder både information och inspiration samt direkt konsultationshjälp till projektdeltagarna.

Ett exempel på insatser är inom kompetensutveckling, en av de kritiska framtidsfrågorna för besöksnäringen. Projektet erbjuder därför deltagarna kunskapshöjande insatser inom service, bemötande och värdskap, och digital närvaro samt ledarskap, men även konsultationshjälp inom dessa ämnen.

Ett annat exempel på projektets framtidssäkring och destinationssamverkan handlar om att arbeta med de i projektet utvalda destinationerna Västervik och Öland för att hitta nya samarbeten och utbyten mellan destinationerna, och för att hitta nya affärsmöjligheter destinationerna emellan.

Ledordet och den röda tråden för samtliga aktiviteter är att skapa hållbar nytta för den gotländska besöksnäringens aktörer inom både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, och att besöksnäringen ökar sin omställningsförmåga på ett hållbart sätt.

Projektet Hållbar besöksnäring på Gotland efter Corona är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotland.

Kontakta projektledare Kati Ahtee

Dela

Medlemsansökan