Digitala hybridlösningar

Nu ställs högre krav på digitalisering av besök, möten och konferenser. Tillsammans gör vi Gotland redo.

Vi vill stärka mötesnäringen på Gotland. Det gör vi genom att ge alla aktörer förstärkt kunskap om digitala hybridlösningar och affärsutveckling.

Gotland ska kunna upplevas både digitalt och på plats för alla större grupper och konferenser.

Projektet Digitala hybrida lösningar för Gotland är ett projekt finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotland.

Cecilia Stålhammar
Projektledare,  Gotland Convention Bureau

Projektbeskrivning:

Digitala Hybrida Lösningar (DHL) består av två olika spår: Dels ett övergripande för er som vill ha mer vetskap och inspiration om hur ni ska hantera de nya kundbehoven digitaliserade möten innebär. Dels ett fördjupat affärsutvecklingsprogram. 

5 inspirations- och kunskapshöjande tillfällen fram till juli 2022

För er som har en mindre möteslokal eller vill skapa digitala hybrida upplevelser av er affärsidé tex hybrida vandringar, cykelturer, tryffelsafari etc.

Fördjupat affärsutvecklingsprogram

För företag som har möten som ett av sina viktigaste företagserbjudanden, där vi anordnar  20 affärsutvecklingstillfällen fram till juli 2022

Vi kommer under dessa 20 tillfällen att fokusera på 4 områden:

  • Sälja, räkna, offerera och paketera affären – Vad är det för ett värde på en digital hybrid upplevelse eller möte?
  • Genomförande hybrida möten: Tekniklösningar, projektledning, plattformar, facilitering, juridiskt, sömlöst mellan digitalt och fysiskt, interaktion
  • Individuell Coaching – konsulter finns för enskild affärsutveckling
  • Omvärldsanalys – hur gör alla andra, hur står vi oss mot våra konkurrenter, benchmarking

Gemensamma digitala produkter

Parallellt och löpande med dessa två spår under projektets gång tas det fram digitala produkter som alla får använda kostnadsfritt. För alla –  liten som stor aktör att använda vid digitala hybrida möten på Gotland.

Exempel på digitala produkter: inflygningar över ön, stillbilder och kampanjer om att mötas på Gotland.

Intresserad?

Maila convention@gotland.se med vilken grupp du vill delta i.

Fördjupat affärsutvecklingsprogram möts vid ett tillfälle i månaden under våren 2021, start i slutet av januari 2021.

För gruppen som vill vara med på inspirationsträffarna planerar vi två inspirationstillfällen under våren 2021

Övrig information

Det är ok att vara med i båda grupperna.

Man behöver inte skicka samma person vid varje tillfälle, snarare rätt funktion.

Det går självklart bra att vara flera personer från samma företag på samma tillfälle.

Och sist men inte minst – det är kostnadsfritt att delta. Även den individuella coachningen är kostnadsfri.

Ni får väldigt gärna tipsa företagare om detta om ni tänker på någon som verkligen skulle vilja vara med. Om intresse finns så kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Bästa hälsningar,

Cecilia Stålhammar

Projektledare,  Gotland Convention Bureau

Tel: 0498-26 97 48, 070-447 77 25

E-post: convention@gotland.se

 
 
Dela

Medlemsansökan