Farhågor och förbättringspunkter

Bra väder, bra snack och bra mat – vi for till Ljugarn för att träffa företrädare från den gotländska besöksnäringen hos Lotta och Rickard på Smakrike Krog & Logi. Frida Ganshed, verksamhetsledare, berättade vad hon och GFB gör för att företräda restauranger, hotell, aktivitetsanläggningar, campingplatser, stugbyar och andra från den breda verksamhet som tillsammans blir gotländsk besöksnäring.

– Som medlem är man med och finansierar en gemensam resurs som företräder branschen, det sker i många forum och sammanhang, säger hon. Det är en bra gemenskap, tillsammans blir vi starka, säger hon.
Lotta Hasselblad, Smakrike håller med:
– Nätverkandet som GFB erbjuder är jättebra, man får och ger hjälp till varandra. Vi behöver någon som representerar oss, för oss på Smakrike är det naturligt att vara medlem. Det är jobbigt att sitta ensam på sin kammare och försöka lösa problemen.
 
Det blev ett engagerat och öppet meningsutbyte av erfarenheter. Några av deltagarna var ärrade medlemmar med lång erfarenhet av gotländsk turism, andra nyinflyttade och nyfikna.
Strandskyddet kom upp, personalbristen inom branschen, sophämtning, vatten och sophämtning naturligtvis. Liksom den alltid aktuella tillsynsfrågan.

Tongångarna var inte odelat positiva när företagarna beskrev sina erfarenheter från regional hantering i vissa frågor:
– Finns det någon på regionen som samordnar tillsynsärenden? Jag efterfrågar en samsyn hos regionens tillsynspersonal, inga problem för mej att följa lagen men ibland blir det luddigt och lite godtyckligt utifrån vilken handläggare vi får, var en av rösterna.

En tydlig farhåga inför framtiden är hur busstrafiken kommer se ut. Landsbygdsföretagen märker redan i dag hur bristen på bussar begränsar deras verksamhet.
Flera konkreta förslag på förbättringspunkter togs upp under mötet, det finns orosmoln men de församlade företagarna andas optimism.
– Det finns en fantastisk energi i det här sällskapet, säger Frida Ganshed. Deras ambition att alltid erbjuda ett bra värdskap för Gotland är beundransvärt. De är så viktiga fören betydande näring på ön.

Dela

Medlemsansökan