Gemensam sommarsatsning gav positiva resultat

Sommaren 2021 resulterade i en del debatt och diskussion och stundtals en hård ton i kommentarsfälten.
– Under fem veckor kom det hit fler besökare än vi är bofasta på ön, klart det skapade påfrestningar, säger Karin Winsnes, näringslivsstrateg på Region Gotland.
När sommaren 2022 nu summeras målas en mycket mer positiv bild.
För att undvika ytterligare en tuff sommar satte Region Gotland tillsammans med Gotlands Besöksnäring, Polisen och Länsstyrelsen i gång ett arbete som resulterade i ett antal förbättringsåtgärder. Karin Winsnes berättar att regionens miljonsatsningar för att stärka renhållningen, underhåll av vägar, ökad service vid kryssningskajen och insatser för att motverka bullerstörningar givit resultat.
– Vi såg nytt rekord i antal kryssningsgäster men totalt blev trycket under den gångna sommaren mindre. Vi hade fler gästnätter än före pandemin men färre än i fjol, säger hon.

Att antalet besökare sjunkit en aning märktes i restaurangerna och på boendeanläggningarna. Lägg till ökade kostnader för el och råvaror och ett ovisst omvärldsläge så förstår ni att besöksnäringen kämpat.
– Trots det har våra medlemmar glädjande nog lyckats behålla omsättningsnivån, säger Frida Ganshed, vd på Gotlands Besöksnäring. De har gjort ett imponerande arbete.
Ett sextiotal företrädare från den gotländska besöksnäringen hade samlats för att lyssna när olika myndighetsrepresentanter presenterade sina slutsatser. Resandet med färja är enligt Destination Gotlands sälj- och marknadschef Adam Jacobsson, nästan tillbaka på samma nivåer som rekordåret 2019.
– Gotland har återhämtat sig väldigt bra när vi analyserar våra siffror, 87 procent av de som besökte Gotland 2022 tog båten, säger han och fortsätter:

Polisens Conny Johansson säger att sommaren 2022 blev lugnare än 2021.
– Det finns olika anledningar till det, säger han utan att gå in på detaljer. Det är som intensivast veckorna 28 till och med 30, med en tydlig topp vecka 29. Vi noterar också fortsatt hög berusning i offentliga miljöer som vi tydligt kan koppla till de våldsbrott som anmäls.
Conny Johansson hyllar Polisens samarbete med krögarna:
– Vi jobbar tight med dem, vilket vi ser som ett väldigt positivt arbete.

Enligt Andreas Larsson på Region Gotlands tillsynsmyndighet resulterade sommarens 303 tillsynsbesök i blott nio erinranden.
– Ett gott betyg, konstaterar han. Branschen har gjort ett jättejobb i sommar, förutom vecka 29 då vissa aktörer hittade väldigt fantasifulla sätt att sälja alkohol.
Även på avdelningen bullerstörningar märktes en förbättring, Jonathan Levin, ansvarig för regionens hälsoskyddstillsyn, rapporterar färre klagomål för buller och ljudstörningar och noterar bättre egenkontroll hos verksamheterna.
– Men det finns fortfarande ett behov av att företagen fortsätter utveckla sina egenkontroller, säger han.

Isak Malm, avdelningschef gata- och parkavdelningen såg nöjd ut när han beskrev sommarens arbete. Ett initiativ med sommaranställda ungdomar som jobbade i tvåskift från klockan 05.00 till 22.00 lyckades hålla Visby rent på ett imponerande sätt.
– Vi har aldrig tidigare fått så få klagomål, säger han. Men det finns två problemområden kvar; Stora Torget och Östercentrum.
Satsningen med sommaranställda ungdomar kommer fortsätta 2023.

Petter Rimfors, chef för naturvårdsenheten på Gotlands Länsstyrelse gav alla älskare av Blå Lagunen bra besked.
– Trycket var väldigt högt med en svår trafiksituation och nedskräpning men vi hoppas att till säsongen 2023 byggt det dubbla antalet parkeringsplatser och skapat bättre trafikflöde i området.

Det verkar som de gemensamma insatserna gett vissa positiva resultat vilket Frida Ganshed är glad över.
– Det är väldigt tillfredsställande att vårt arbete skapar bättre miljöer för både boende och besökare. Det finns ännu kvar att göra men vi är på väg i rätt riktning, säger hon.

Dela

Medlemsansökan