Gotland i Berlin fick insikter om internationell kravbild

Efter två pandemiinställda mässor öppnade i år världens största resemässa dörrarna för uppskattningsvis 40 000 säljare, köpare och andra intressenter i regioner från mer än 180 länder.
Gotland var där, med Visit Swedens monter som bas tog vi del av föreläsningar, seminarier, körde förbokade möten och några inte så förbokade.

Mimmi Gibson, Marknads- och varumärkesansvarig för varumärket Gotland slog tillsammans med Johan Lindvall från Sudersand Resort följe med projektet Exportmoget Gotland till ITB-mässan i Berlin. Givande insikter – men det finns ett jobba att göra både på hemmaplan och på den internationella arenan.

Efter tre intensiva dagar, 7-9 mars, summerar Mimmi och Johan dagarna så här:
– Jag är glad att vi åkte, det gav sjukt mycket, säger Mimmi Gibson. Många väldigt bra seminarier och värdefull tid i montern.
– Seminarierna gjorde mässan värd resan. Jag hade noll förväntningar inför resan men det var spännande att brett kunna inhämta kunskap om hur andra i branschen arbetar. Jag fick bra tips att ta hem till Fårö och Gotland, säger Johan Lindvall.

En viktig insikt för Mimmi Gibson rörde frågor som; ”vem ska representera Gotland i sammanhang likt ITB” och ”hur ska vi formera oss så vi har rätt personer och kompetens på rätt plats”.
– Det var också intressant att prata färjepriser med Visit Sweden. Vi behöver all hjälp vi kan få och det kändes som de lyssnade på oss. Gotland är en viktig region i Sverige, säger hon.

Under mässan satte vi oss ner med personal från Visit Sweden för att prata då, nu och framåt. Efter att ha förklarat vårt projekt Exportmoget Gotland 2024, våra roller och vad vi gjort så här långt i Gotland International Academy berättade Visit Sweden vad de kan hjälpa Gotland med på en internationell resemarknad.

Mimmi Gibson berättade hur DG:s prishöjning riskerar sätta hela det gotländska samhället i gungning. Inte bara att konsekvenserna för turistnäringen blir svåra och kännbara – utbildningsväsendet, jobbmarknaden, producenter och leverantörer är andra sektorer som blöder just nu.

Region Gotland bedriver tillsammans med andra aktörer ett påverkansarbete på många nivåer samt skissar på olika scenarier i en mycket komplex bild av effekter i prishöjningens spår. Möjligheterna för de fast boende på Gotlands att besöka, eller få besök, av vänner och släkt har blivit kraftigt begränsade i samband med prishöjningen.

Personalen från Visit Sweden blev lite chockade över uppgifterna och lovade, utan att specificera hur, att stötta Gotland med verktyg de har tillgängliga. Sammanfattningsvis; bra diskussioner om vad vi tillsammans kan göra för att promota Gotland på den internationella marknad Visit Sweden rör sig på.
Fredrik Broman, projektledare för Exportmoget Gotland 2024 säger:
– Det är värdefullt att skapa nätverk för våra besöksnäringsföretag, vilket är helt avgörande för att kunna sälja Gotland på en internationell marknad.

Kolla vad den tyska agenten säger om Gotland som resmål, ta del av insikter från seminariet om generation Z, hur Gotlands möjligheter att synas på den danska marknaden kan förbättras, att utbildningar likt den som GFB bedriver i projektet Exportmoget Gotland 2024 (Gotland International Academy) är viktiga och att outdoorturismen är en växande marknad.

Ladda ner pdf för att läsa reportagen från resemässan ITB i Berlin.

              

Dela

Medlemsansökan