Hållbara insikter om värdskap

En påbörjad hållbarhetsresa fick nya insikter på hög nivå.
Alplandet Schweiz stod värd när styrelsen för Gotlands Besöksnäring kom för att utbyta erfarenheter runt hållbarhet.
– Förutom att lära oss om deras hållbarhetsarbete fick vi med oss mycket nyttigt om hur besöksnäringen är organiserad, säger Johan Lindvall, ordförande i Gotlands Besöksnäring.

Ingen i styrelsen blev kvar på perrongen när man gav sig ut på en utforskande hållbarhetsresa.

Gotlands Besöksnärings styrelse for till Schweiz för att ta en närmare titt på landets hållbarhetsarbete, som har tydliga strategier kopplade till besöksnäringen.
Syftet var ökad kunskap samt förstå vilka verktyg och vilken organisation som krävs för att implementera och utveckla arbetet för en hållbar besöksnäring.
– Bilden vi fick var att Zurich och Genéve hittat en bättre struktur i hur de jobbar med hållbarhet inom besöksnäringen än vi på Gotland. Men känslan är att vi kommit längre i vår hållbarhetsverkstad, säger Lindvall.

Sammanlagt gjordes fem besök, bland annat hos landets youth hostel-organisation och den nationella organisationen för hållbarhetsfrågor i Schweiz.
Styrelsen har fått med sig nya lärdomar, några organisatoriska verktyg om hur hållbarhetsarbetet kan kommuniceras bättre samt insikter runt värdskap och gästfrihet.
– Väldigt positiva möten som med stor sannolikhet kommer att leda till samverkan framöver, säger Johan Lindvall.

Laura Alonso Huarte, Geneva Tourism höll en spännande dragning om hur staden arbetar med sin hållbarhet.

Dela

Medlemsansökan