Hur mår besöksnäringen?

De kommande åren är viktiga för besöksnäringen på Gotland. 2021-2022 stöttar GFB den gotländska besöksnäringen med ett flertal aktiviteter för att hjälpa företag med återhämtningen efter coronakrisen. Målet är att underlätta för en hållbar besöksnäring Gotland.

För att göra kunna erbjuda rätt insatser i rätt tid anpassade till företagens unika situation har vi under hösten 2020 undersökt hur den gotländska besöksnäringen mår och vilka insatser som företagare vill ha och behöver framöver. “Förstudie – Hållbar besöksnäring på Gotland efter Coronapandemin” är ett projekt finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotland.

Kati Ahtee
Projektledare

Dela på facebook
Dela

Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Som medlem betalar du också en serviceavgift till själva bolaget där verksamheten finns.

Medlemsansökan