Internationell bredd för jämnare säsong

Det pågår ett arbete för att locka fler besökare till Gotland mellan september och april.
I blickfånget: den internationella gästen.
– En avgörande fråga är öppethållandet. Där har vi en nöt att knäcka även om det skett förflyttningar de senaste åren, säger Fredrik Broman, projektledare för ”Exportmoget Gotland 2024”.

I Region Gotlands besöksnäringsstrategi uttrycks att Gotland ska uppfattas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Ett av målen i strategin är att man vill öka andelen internationella besökare med trettio procent från 2018 till 2027.

Gotlands Förenade Besöksnäring ske genom Exportmoget Gotland 2024-uppdraget jämna ut skillnaderna mellan de högintensiva sommarveckorna, som toppar i juli, med de lågintensivare höst-vinter och tidiga vårmånaderna.
– Det handlar inte om att öka antalet internationella gäster under sommaren utan under perioden september till april, det är viktigt att vi gör detta på ett hållbart sätt, säger Fredrik Broman som tillsammans med Roger Björkman är satt att driva arbetet under två år.

Gotland har en relativt låg andel internationella besökare jämfört med övriga Sverige. Av Gotlands totala antal besöksnätter är blott 12 procent internationella, jämfört med rikets snitt på tjugosex procent. (källa: www.gotland.se/102750)

Ö-läget kan vara en av anledningarna till att de internationella gästerna väljer att inte åka hit. Kännedom en annan, att, att restauranger bommar igen, hotellkapaciteten sjunker och aktivitetsanläggningarna rustar för nästa säsong en tredje.

De enkäter och undersökningar ”Exportmoget Gotland 2024” gjort visar att många av de gotländska besöksnäringsföretagen vill vara med på resan mot att bli mer internationellt kompetenta.
– Det är inget snack, de vill vara med och de vill satsa och ser bara positivt på att bli en del av att Gotland kan hålla öppet året runt. Men de vill göra det på ett hållbart sätt.

Vad betyder det, ett hållbart sätt?

– Att det blir en jämn spridning av besökare över året. De extrema sommartopparna riskerar att ge en dålig upplevelse av Gotland. Dessutom sliter det på de bofasta, infrastruktur, miljö och våra naturresurser. Vi kan hjälpa till att göra det här hållbart för företagarnas finanser, deras personal och miljön.

Är det några speciella internationella marknader ni tittar på?

– Vi stänger inte dörren för någon, men i besöksnäringsstrategin framgår att Tyskland och de nordiska länderna är prioriterade marknader.
Vilka är de största utmaningarna för att hålla Gotland öppet under det som i dag anses vara lågsäsong?
– Varje företagare är orolig för sin ekonomi, kommer ett ökat öppethållande käka upp sommarens intäkter? Tror det handlar om mod och långsiktighet och att vi kan göra arbetet gemensamt.

Att de gotländska besöksnäringsföretagen kan bli bättre på att ta emot internationella gäster kan Fredrik Broman skriva under på:
– Det är precis det vi kan hjälpa dem med. Se till att höja nivån så vi så småningom kan upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva besöksmål. Vissa är vana att jobba med internationella gäster och har kommit långt medan andra har ett jobb att göra, säger han.

Drygt två månader in i arbetet, har ni identifierat vilka områden som behöver förbättras?

– En avgörande fråga är öppethållandet. Vi fokuserar på en period som traditionellt inte varit säsong för Gotland, även om det skett förflyttningar de senaste åren har vi en nöt att knäcka.
Dock, har antalet besökare under tidig höst ökat och pandemin har bidragit till att fler arbetar hemifrån på Gotland under så kallad lågsäsong.
– Det har inneburit att fler hotell och restauranger vågar ha öppet vilket skapat ett större utbud. Men vi måste se till att ännu fler hotell, aktivitetsanläggningar och restauranger kan hålla öppet, säger Fredrik Broman.

Kan du plocka ut tre nycklar till framgång i det här arbetet?

– Att vi kan hålla Gotland öppet över en längre period. Det gäller också att kunskapshöja så vi erbjuder ett värdskap och mottagande som får den internationella gästen att prata väl om oss och att vilja komma tillbaka.
Förutom ökad kunskap och kännedom om den internationella målgruppen samt se till att reseanledningarna finns på plats gäller det också att bli synlig.
– Vi måste hitta vägar att nå våra målgrupper genom marknadsföring, nätverkande och smarta samarbeten med aktörer inom den internationella resebranschen. Det är snudd på omöjligt för en ensam företagare på Gotland att nå ut i bruset och det finns fina verktyg och bra strategier för att lösa det.

Det pratas om samarbeten i så kallade kluster?

– Det är ett spår vi tittar noga på. I stället för att alla ska ha öppet hela tiden behöver vi hitta en strategi där man turas om att hålla öppet inom sitt närområde. Säg till exempel att några företagare i När tillsammans kan skapa fyra, fem besöksanledningar att lägga i ett paket som vi kan erbjuda på en tysk marknad.

Samsyn mellan besöksnäringsföretagen är en av förutsättningarna, men även på andra nivåer krävs samarbeten.
– Det pågår massor av insatser för att attrahera internationella besökare till Gotland. Sustainable Speis är en sådan, Gotland OUT ett annat för att nämna några. Destination Gotland gör ett jättejobb och vi försöker inom vårt projekt att samarbeta med relevanta parter för att gemensamt stötta och stärka våra pågående insatser. Vår filosofi är solklar; vi måste samarbeta för att göra Gotland till en plats man vill åka till – och återvända till.

Vill du veta mer?

Kontakta Fredrik Broman eller Roger Björkman.

Dela

Medlemsansökan