Kirsten Åkerman tar klivet från styrelsemedlem till ordförande i Gotlands Besöksnäring AB

Kirsten ny ordförande Gotlands Besöksnäring AB

En enig stämma valde Kirsten på ett år
– Det är så roligt att få den här chansen att jobba aktivt med besöksnäringsfrågorna tillsammans med kloka och engagerade medarbetare och medlemsföretag.

Kirsten Åkerman har en lång och bred bakgrund både nationellt och internationellt med företagsutveckling och samhällsbygge. En stark röst i demokrati- och hållbarhetsfrågor och egen företagare. Engagerad i Slite Utveckling och initiativtagare till Hope Spot Gotland, ett globalt samarbete för att skydda havsmiljöer världen över och väcka nyfikenhet kring livet under ytan.
– Över nittio procent av allt liv på planeten finns under havsytan, vi är helt beroende av friska hav för att kunna leva här säger Kirsten Åkerman.

Frida Ganshed, vd i Gotlands Besöksnäring AB, ser fram emot möjligheten att fortsatt utveckla och stärka den gotländska besöksnäringen tillsammans med Kirsten:
– Jag hade förmånen att jobba med Kirsten när hon var regionchef på Svenskt Näringsliv, det känns jättebra med Kirsten som ordförande och jag tror att GFB kommer fortsätta ta stora kliv framåt under hennes ledning.

Johan Lindvall kliver efter fem år av från ordförandeposten:
– Jag är övertygad om att Kirsten kommer leda styrelsen med klokskap och sina erfarenheter av styrelsearbete. Det ställs ganska höga krav på hela styrelsen att kliva fram i olika frågor.

Den gotländska besöksnäringen har upplevt effekterna av en pandemi, som fortfarande påverkar branschen och har nu en omvärldssituation påverkad av kriget i Ukraina att förhålla sig.
Utbildning och rekrytering, livsmedelsproduktion, livsmedelsleveranser, hushållens köpkraft och resemönster – en i stora delar förändrad världsekonomi kommer påverka alla delar av Gotland, inte bara besöksnäringen.

– Vi behöver hela tiden hitta nya kloka sätt att förstärka varandras satsningar, i branschen och mellan branscher. Gotland har en historia av att mobilisera när det är tuffa tider och i besöksnäringsföretagens kreativitet finns stor potential som jag tror mycket på, säger Kirsten Åkerman.

Fakta/Kirsten Åkerman.
Namn: Kirsten Åkerman
Ålder: 57 år
Bor: Slite.
Tidigare uppdrag, ingen kronologisk ordning:  tf regionchef Ung Företagsamhet, regionchef Svenskt Näringsliv, Seniorkonsult Pause Åberg Kommunikation, utredare Sveriges Riksdag, pressansvarig Utrikesdepartementet, handläggare Kommerskollegium, presschef Amnesty International i Stockholm.

Nuvarande uppdrag: projektledare Korta vägen Academicum, kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida. Sitter i styrelsen för Romateatern, Kultudralen, handelskammaren Make Trade, Slite Idrottscenter och Gotlands Revyn, ordförande Slite utveckling AB.

Aktuell: Ordförande Gotlands Förenade Besöksnäring

Styrelsen:
Ordförande: Kirsten Åkerman, (nyval 1 år)
Ledamöter: Mette von Schulman, (nyval 2 år), Mikael Mossvall (nyval 2 år), Gunnar Johanson, (omval 2 år), Therese Lindström, (nyval 2 år), Håkan Ahlsten, Marcus Risberg, Lotta Hasselblad, Anja Werkelin, Mattias Thunholm och Marcus Risberg, (samtliga omval 1 år).

För frågor och kommentarer:
Kirsten Åkerman, tfn: 070 – 281 64 47
Frida Ganshed, tfn: 073 – 752 66 65

Dela

Medlemsansökan