Kolkoll i S:t Clemens projekt

Vi strävar alla för att arbeta i och med en hållbar besöksnäring, eller hur? Kati Athee leder ett projekt vars syfte är att skapa en uthållig näring där det går att skapa hållbar nytta både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Många besöksföretag runt om på ön gör viktiga avtryck i de här frågorna, Hotell S:t Clemens i Visby har sedan familjen von Schulman tog över 2007 stakat ut en tydlig riktning.
Den senaste insatsen handlar om kol.
– Vi kompenserar nu alla våra utsläpp om totalt 17 ton CO2e i ett biokolsprojekt på Gotland, säger Menette von Schulman.

För att få koll på kolet har Hotell S:t Clemens med konsulthjälp genomfört en klimatanalys som täcker in allt från elförbrukning, tvätt, tjänsteresor och transporter, inköp av mat, elektronik och möbler.
Hotellet köper klimatkompenserad el vilket innebär att elförbrukningen blir kompenserad. Då återstår 17 ton CO2e att kompensera.
– För att få en certifierad kompensation har vi först investerat i trädplantering i Afrika motsvarande 17 ton CO2e. Men det känns angeläget att göra något lokalt, därför har vi kompenserar alla 17 ton en gång till Wailas biokolsprojektet HimlaJord här på Gotland.

Hotell S:t Clemens donerar 1 000 kr per ton CO2e, Waila använder pengarna för att öka kolinlagringen på Gotland med hjälp av biokol, som används i det gotländska lantbruket.
Waila kan på så sätt erbjuda sina biokolprodukter till ett reducerat pris.
– Användning av biokol inom lantbruket är en investering i framtiden som innebär en förbättring av markens fertilitet och ökning av markens värde genom kolinlagring, säger Menette von Schulman.

Hon uppmanar fler företagare att vara med i klimatomställningen och kompensera sina utsläpp i biokol på Gotland.
– Det är både roligt och ger lokala fördelar, säger hon.

Läs mer om S:t Clemens miljöarbete

Dela

Medlemsansökan