Omval för Kirsten Åkerman – tre nya in i GFB:s styrelse

Vid Gotlands Förenade Besöksnärings årsstämma omvaldes sittande ordförande Kirsten Åkerman på två år.
Hon inledde stämman med att titta tillbaka på ett intensivt år fullt med problemlösningar.
– Styrelsen har jobbat hårt och vi går starka in i 2023, säger hon.

Årsstämman hölls på Hotell Kokoloko och hade samlat ett fyrtiotal medlemmar. Nya i styrelsen är Hanna Dagerås, Pastamakarna som liksom Car-Johan Stålhammar, Gotlands Bryggeri och Magnus Larsson, Mc Donalds, valdes på två år.
Anja Werkelin, Håkan Ahlsten och Mikael Mossvall lämnar styrelsen – fyllnadsval på ett år av Mattias Thunholm, Hansa Event för avgående Mikael Mossvall.

Stämman gick igenom verksamhetsberättelsen för 2022, kikade på verksamhetsplanen för 2023 och tackade av verksamhetsledaren Frida Ganshed som kliver på sin nya post som vd för Coop Gotland den 2 maj.
Kirsten Åkerman hyllade Frida för hennes driv och engagemang genom tuffa tider med pandemi, kriget i Ukraina och den just nu brännande heta infrastukturproblematiken med färjornas biljettpriser.

– Frida har gjort ett fantastiskt jobb, GFB har en väldigt tight kostym i en stor verksamhet med många komplexa frågor, säger Kirsten Åkerman.


Erik Öhrn, ny verksamhetsledare för GFB, hälsades välkommen av stämman.

Så här ser den nya styrelsen ut:
Ordförande: Kirsten Åkerman, omval med mandattid 2 år
Ledamöter: Marcus Risberg, Destination Gotland, omval 2 år, Lotta Hasselblad, Smakrike, omval 2 år, Mattias Thunholm, Hansa Event, fyllnadsval 1 år för Mikael Mossvall, Hanna Dagerås, Pastamakarna, nyval 2 år, Car-Johan Stålhammar, Gotlands Bryggeri, nyval 2 år, Magnus Larsson, Mc Donalds, nyval 2 år, Gunnar Johansson Swedavia, 1 år kvar på uppdraget, Menette von Schulman, S:t Clemens Hotell, 1 år kvar och Therese Lindström, goGotland, 1 år kvar.

Dela

Medlemsansökan