Politiskt engagemang för besöksnäringen

Valåret närmar sig valdagen – vilket skruvat upp politikernas intresse för den gotländska besöksnäringen.
Två politiska partier satte sig ner med gotländska besöksnäringsföretag för att få en bild av branschens utmaningar och möjligheter.

Hotbilden i krigets spår, arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning på bordet när politiken mötte besöksnäringen.
Centerpartiets frukostmöte på hotell KALK innehöll en del hårdsmälta beståndsdelar – men också konstruktiva samtal. Några timmar senare satt Menette von Schulman på S:t Clemens och diskuterade samma frågor med Moderaterna.

– Ett bra tillfälle för oss att informera politikerna om besöksnäringens position just nu, de utmaningar vi står inför och vilka lösningar vi tillsammans ser, säger Frida Ganshed, vd för Gotlands Besöksnäring.
Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Akhondi var på en tjugoen län lång rundresa i Sverige och hade sparat det bästa till sist.

Victoria Berge, vd och ägare av hotell KALK i Visby tog tillsammans med Frida Ganshed emot centerdelegationen som förutom Ali Akhondi bestod av Centerpartiets regionråd Eva Ahlin samt Magnus Bergström, politisk sekreterare.
Bland frågorna som togs upp fanns, förutom flyg- och båtpriser, svårigheten att får tag i boende till sommarpersonal och säsongsförlängning, hur det pågående kriget i Ukraina påverkar turismen på Gotland.

Några kvarter bort satt Menette von Schulman med Jesper Skalberg, moderat regionråd och Ida Drougge, moderat riksdagsledamot. I solen utanför receptionen till hotell S:t Clemens var huvudfrågan regelförenkling.
– Jag tycker de visade stort intresse, engagemang och kunskap i frågan. Jag försökte lyfta det svåra i att vara företagare med en regelbörda som årligen har ökat och svårigheten att ta bort lagar som har passerat bäst före datum, säger Menette von Schulman.

Rekryterings- och arbetsmarknadsfrågorna är ett annat hett ämne där hotell, restauranger och andra inom den gotländska besöksnäringen vittnar om stora utmaningar:
– Besöksnäringen behöver fylla på med personal men också täppa till tappet av personal, säger Frida Ganshed.
Victoria Berge, fyller i:
– Det är en fråga vi arbetar hårt med. Vi är noga med vår värdegrund för att bygga en kultur som skapar lojala och stolta medarbetare.

Besöksnäringen sysselsätter 1 800 personer på årsbasis, under sommaren växer styrkan till i runda tal 6 000. En viktig näring för ön som haft det tufft under pandemin.
Jesper Skalberg, vad skulle du säga är den största utmaningen för den gotländska besöksnäringen?
– Tre saker kommer ofta upp när jag pratar med besöksnäringsföretagare: kompetensförsörjningen, myndighetsutövningen och omvärldsläget. Det finns en uppgivenhet kring att hitta bra folk inför den intensiva sommarsäsongen, en frustration över att bygglov tar för lång tid och att tillsynen inte är ändamålsenlig, samt en osäkerhet kring vad som händer med Östersjön som turistmål och Almedalsveckan som evenemang.

Eva Ahlin, på samma fråga:
– Inflationen och det ekonomiska läget. Blir priset för att äta, resa och bo för högt tror jag semesterresan är det första man skalar bort.

Dela

Medlemsansökan