Regionalt nödläge – Trafikutskottet lyssnade

Det har inte undgått någon på Gotland att det blivit dyrare att ta färjan till fastlandet.
Besvärligt läge för boende på ön, för näringslivet, livsmedelsproducenter, besökare och transportföretag. Ett samhällsproblem menar somliga.
När Trafikutskottets moderata representanter besökte Gotland lyssnade de, insåg problemen – men kunde inte lova någonting.

Den moderata delegationen ur Trafikutskottet träffade representanter från det gotländska näringslivet, LRF Gotland, gotlandsmoderaterna, idrottsrörelsen och Åkericentralen.
Menette von Schulman driver Hotell S:t Clemens i Visby och sitter med i Gotlands Förenade Besöksnärings styrelse. Tillsammans med sin styrelsekollega Gunnar Jonasson, flygplatschef Swedavia Visby, gav hon besöksnäringens bild av Gotlands utsatta position.
– Vi pratade mycket om det akuta läget just nu, vad vi i GFB gjort för att informera och lyssna på våra medlemmar. Vi pratade också om hur viktig upphandlingen av Gotlandstrafiken 2027 är. Vi försökte lyfta medlemmarnas farhågor, säger Menette von Schulman.

Hon berättar att synpunkterna möttes av förståelse, bland annat argumenten för att upphandlingen behöver en grundlig översyn. Kasta den gamla mallen och gör nytt, var budskapet:
– Destination Gotland har gjort vad nuvarande avtal tillåter. Men vi vill ha ett avtal kopplat till jämställdhetsprincipen, att Gotland är en del av Sverige och att de gotländska företagen måste kunna konkurrera på̊ samma villkor som övriga företagare i landet, säger von Schulman.

Enligt Destination Gotlands vd Marcus Risberg innebar fjolårets ökning av drivmedelspriserna att rederiets bruttokostnad för bränsle ökade med över 400 miljoner kronor. Det har rederiet mött genom att försöka minska kostnaderna, öka effektiviteten och se över sina intäkter.
En kostnadsökning på 50 procent har slagit igenom på vissa biljetter det senaste året. Nu har Destination Gotland sänkt biljettpriserna i två omgångar till följd av att drivmedelspriserna sjunkit.
Val av dag och tid på dygnet resan genomförs påverkar priset. En enkelbiljett för en vuxen kostade i början av juni allt från 195 kronor upp till nära 800 kronor, beroende på dag och avgångstid.

Menette von Schulman säger att prisfrågan är en viktig punkt som den gotländska delegationen stod enad bakom.
– Just nu är priset den mest akuta frågan. Vår färjeförbindelse beskrivs i upphandlingsunderlaget som ”olönsam kollektivtrafik” så vi belyste hur mycket pengar Stockholm får för sin kollektivtrafik per invånare, för att på visa orättvisorna.

Inser de att vi är i något som kan beskrivas som regionalt nödläge, att de höga biljettpriserna innebär ett samhällsproblem?
– Det kändes som att de förstod allvaret. Tillsammans med André Lundholm, Visby Roma som representerade idrotten och ishockeyn, LRF och de tidigare möten Trafikutskottets representanter hade på Gotland kunde vi visa att biljettpriserna är ett samhällsproblem. Vi pratade mycket om jämlikhet och att vi är en del av Sverige, säger Menette von Schulman.

Med vilken känsla lämnade du mötet?
– Väldigt positiv. De var glada över att de fått lyssna på oss, jag tror de kände allvaret. Men vad de tar med sig hem är svårt att veta.

Tycker du de gotländska riksdagspolitikerna Hanna Westerén (s) och moderate Jesper Skalberg gör tillräcklig i den här frågan?
– Nej det tycker jag inte. Man har pratat om att vi behöver en lobbyist men vi har ju röstat fram två personer som ska föra Gotlands talan. Jag tror de gör så gott de kan, men jag vill att de gör mer.

Hur hoppfull orkar du vara för framtiden, kortsiktigt?
– Hela den gotländska hotellmarknaden ligger under normalt bokningsläge för juli. Det är bekymmersamt. Men vi har de senaste veckorna fått många utländska gäster, den låga svenska valutan spelar nog in, det är rea på Sverige.

…och på lite längre sikt, säg fem år framåt?
– 2028 alltså, när den nya upphandlingen är i mål. Tror det behövs väldigt mycket mod av våra beslutsfattare för att genomföra den kraftiga förändring som behövs för att det ska bli bättre för samhället Gotland.

Dela

Medlemsansökan