Respekt och dialog för bättre tillsyn

Uteservering i Visby

Region Gotland, Polisen och näringslivet är eniga om att dialog är vägen till framgång för att skapa bättre relationer i tillsynshanteringen.
Bollen är i rullning, alla räckte upp handen och ville träffas igen för att skapa fördjupad förståelse när GFB hade bjudit in till diskussion.

Förutom ett trettiotal representanter från olika besöksnäringsföretag hade bland andra myndighetsrepresentanter Andreas Larsson, enhetschef livsmedel och alkoholtillstånd, Jonatan Levin, miljöskyddsinspektör, båda Region Gotland och Conny Johansson från Polisen slutit upp.
Matmurens Manne Malmros bad om respektfullt bemötande från myndigheternas tillsynspersoner. Han efterfrågade även förståelse och kompetens hos utsänd tillsynspersonal.

– Det handlar om att vi ska hjälpas åt att göra rätt. Vi krögare och andra som bedriver verksamhet runt om på ön är inte bovar. Vi vill göra rätt och vi behöver er hjälp, sa Manne Malmros.
God ordning på stan visst, men hela Gotland ska leva och runt om på ön pyr det av irritation över tillsynsmyndigheternas hantering av tillsynen. Fenomenet är inte nytt.
– Mitt mål med det här mötet är att skapa förståelse mellan företagare inom besöksnäringen och de som gör tillsyn, säger Frida Ganshed, vd Gotlands Besöksnäring.

Andreas Larsson, enhetschef på Region Gotland, berättade om sin situation.
– Vår avdelning för livsmedelstillsyn har helt ny personal och de som arbetar med alkoholtillsyn är till stora delar nya på posten. Vi jobbar stenhårt för att vår personal ska ha de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb på bästa sätt, säger han.

I år ska 334 verksamheter livsmedelskontrolleras under juni-augusti. Lägg till det 280 verksamheter med serveringstillstånd som har påhälsning att vänta.
– De med livsmedelskontroll får minst ett besök, andra kommer få fler. Vi kommer inte hinna med alla, vi har en viss flexibilitet men vi är inte särskilt tillåtande med tidsbokningar för serveringstillstånd till exempel. Vi kan komma när stället har det som mest körigt, tanken är att kolla att ni är som vassast när det verkligen gäller, säger Andreas Larsson.

Ambitionen att tillsammans skapa en bra miljö för myndighetens kontrollanter, restaurangernas personal och gästernas upplevelse är stor. Mycket har blivit bättre – men det finns förbättringspunkter.
– Ta kontakt med oss, sitt inte på kammaren och älta. Kan vi prata om en dålig upplevelse så kan vi också lösa den, säger Andreas Larsson.

Jonatan Levin arbetar med cirka femtio olika branschers hälsoskydd. Bland annat buller, allmänna bassänger och tillfälligt boenden. Ljudnivåerna i, framför allt Visby innerstad, är en återkommande källa till irritation.
– Vi jobbar i år mer med förebyggande kontakter med de som tidigare haft problem med buller. Vägledning är grunden i vårt arbete, därefter kommer kraven.

Viss tillsyn kan samordnas och möjligheterna för att få ner antalet tillsynstillfällen ser bra ut, säger Jonatan Levin.
– Det är en utmaning men det finns möjligheter. De företag som samlar många verksamheter under samma tak blir lite speciella.

Conny Johansson, polisen:
– Vi vill ha hög närvaro i krogmiljö för att arbeta brottsförebyggande. Risken för att brott ska begås ökar i takt med ökad alkoholkonsumtion.

Polisen vill vara synlig på hela ön, men Visby kräver stora resurser, nittioen verksamheter med serveringstillstånd för alkohol finns inom Visby Ringmur
– Vi har en ambition att utbilda mer personal i hanteringen av alkoholtillsyn. När vi gör tillsyn i förebyggande syfte berättar vi alltid om det. Men det finns också tillfällen då vårt ärende är sekretessbelagt, då kan vi inte säga så mycket. Vi försöker alltid vara artiga och vänliga, säger Johansson.

Flera företagare vittnade om hur de genomgår regelbundna kontroller – men har svårt att få hjälp när de behöver. Det togs upp ett exempel där ett akut ärende hamnade i telefonkö.
– När vi behöver hjälp får vi sitta och vänta. Det är obalans här, jag efterlyser en krogjour, var en röst i församlingen.

Företagarna uttryckte en önskan frågorna kunde lyftas till en nivå där även politikerna är närvarande: En övergripande sammanhållande funktion för hantering av dessa ärenden efterlystes.
Det vilar också ett ansvar på företagarna att i dialog med myndigheterna se till att relevanta frågor hamnar på agendan.
– Jag vill prata om det som är viktigast för er. Hjälp oss bli bättre, säger Andreas Larsson.

Dela

Medlemsansökan