Samarbete för att möta sommarens utmaningar

Uppskattat av många – så det blev en favoritrepris.
Representanter för Gotlands besöksnäring tillsammans med regionens tillsynsmyndigheter, Visby Centrum och Polisen har genomfört sitt uppstartsmöte inför besökssommaren för att berätta om sina initiativ.

För att sätta fingret på lösningar till de specifika utmaningar som uppstod i samband med den intensiva besökssommaren 2021 inledde näringsliv och myndigheter i fjol ett närmare samarbete. Näringsliv och myndigheter samlades för att diskutera hur man gemensamt kan arbeta både inför och under kommande sommar.
Syftet var att skapa en på alla nivåer hållbar och – för både lokalbefolkning och besökare – trygg miljö. Initiativet slog väl ut och fortsättning följde i onsdags på Hotell Kokoloko då man träffades igen.

– Gotland som destination har återhämtat sig väl efter pandemin, säger Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg på Region Gotland, och nämnde som exempel att kryssningssäsongerna 2021 och 2022 var starka.
– De internationella besökarna har hittat tillbaka, fortsatte hon.

Gotlands besöksnäring har utmaningar i form av infrastrukturfrågor, (priset för en biljett på färjan) liksom fågelskyddsdirektiv, kompetensförsörjning, nyrekrytering och de påfrestningarna kriget i Ukraina presenterar. Några är punkterna är samhällskritiska, andra mindre så.

För att visa utvecklingen över tid och ge en nulägesbild presenterade Frida Ganshed, verksamhetsledare på Gotlands Förenade Besöksnäring, en provkarta av statistik, bland annat över besökare på ön mellan 2018 och 2022, gästnätter 2019-2022 och att årets bokningsläge för visbyhotellen ligger aningen under 2022-nivåerna.
– Ändrade bokningsbeteenden gör siffrorna svårtolkade, säger hon.

Gunnar Jonasson, flygplatschef Visby visade positiva siffror för flygplatsen – som ändå inte kommer upp i samma nivå som innan pandemin.
– BRA ligger ganska lika som i fjol vilket är glädjande. Vi har ett utgångsläge i år med många inrikeslinjer och för första gången har vi trafik till Norge, Danmark och Finland, säger han.
Gunnar Jonasson berättade att prispressaren Ryan Air kommer trafikera linjen Arlanda-Visby juni, juli, augusti och september.
– Jag tror 2023 blir ett återhämtningsår, ökad konkurrens mellan BRA och SAS skulle nog betyda mycket, inte minst för gotlänningarnas resande.

Destination Gotlands vd Marcus Risberg ville skapa förståelse för bolagets dynamiska prissättning – och lyckades bra med det. Att de billigaste priserna går att finna på dygnets mest obekväma tider väckte få protester.
– Vi behöver ha de dyrare biljetterna för att kunna erbjuda de billigare alternativen, säger han.
De som förväntat sig en het debatt om biljettpriserna blev besvikna.
– Det finns inga alarmerande skäl till oro just nu när vi tittar på bokningsläget. Vi har en tuff vår och försommar framför oss men en bra högsäsong, säger han.

Sälj- och marknadschef Adam Jacobsson berättade att bolaget satsar mer pengar än någonsin på reklamkampanjer i tv och i Stockholms tunnelbana för att locka besökare till Gotland.

Region Gotlands Andreas Larsson, enhetschef för livsmedel och alkoholtillstånd, kunde berätta att man även i år sätter in extrapersonal för att klara av alla ärenden. Han ber om tålamod, eftersom sju av de extrainsatta är helt utan tidigare erfarenhet.
– Hör av er direkt om det uppstår problem, vänta inte till i höst. Vi ska vi göra allt vi kan för att hanteringen ska bli så smidig som möjlig, säger han

Han berättade om en ny e-tjänst som ska underlätta handläggningen vid ansökningar om bland annat serveringstillstånd. Andreas Larsson visade också en handbok med information om ”konsten att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt” som Region Gotland tagit fram.
– Vi hoppas det här ska underlätta för de företagare som vill servera alkohol i sina verksamheter, säger han.

Kommunpolis Conny Johansson drog ner applåder när han berättade att man ska ta bort tillståndskravet för att anordna offentlig dans. Det nya reglementet träder i kraft 1 juli, polisens rättsavdelning slipar just nu på formuleringar, villkor och rutiner.
– Vill du anordna dans i det offentliga rummet, säg i Östergravar, krävs fortfarande tillstånd. Men en nattklubb eller restaurang kommer inte behöva söka tillstånd för att ha dans på sitt ställe, säger han och fortsätter:
– Anmälningsplikten finns kvar och det är anordnarens ansvar att kraven för ordning och säkerhet uppfylls.

Region Gotland kunde visa hur de inför sommaren fortsätter satsa medel (åtta miljoner kronor) på samhällsservice. Två miljoner går till ökade öppettider för Turistbyrån, tre miljoner till hantering av sopor och städning i offentliga miljöer och samma summa till underhåll av enskilda vägar med statsbidrag.
Nytt för sommaren är att personal på elektrisk golfbil kommer kryssa runt Visby för med lövsug dammsuga gatorna på cigarettfimpar.

En brännande fråga inför sommaren är – som alltid – vattenfrågan:
– Bevattningsförbud inför troligen 20 juni.
– De stora reservoarerna (träsken) och små (enskilda brunnar) är just nu välfyllda.
– De sparavatten-kampanjer som genomfördes av Gotlands Besöksnäring och Region Gotland i fjol visade sig ge effekt. De fortsätter i år.
– Använd vårt Be local-material på era anläggningar. Det ger gott resultat har det visat sig, uppmanar Frida Ganshed.

Dela

Medlemsansökan