Turismen ger hela Gotland ett positivt överskott


GFB lät WSP – ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling – göra en turistekonomisk analys av Gotland. Den visar att besöksnäringen genererar ett positivt överskott inom offentlig ekonomi på 326 miljoner på Gotland, varav 197 miljoner till staten och 157 miljoner till Region Gotland.

De huvudsakliga intäkterna kommer från moms, bolagsskatt och skatter från anställda inom besöksnäringen. Siffrorna baseras på de som direkt jobbar inom restaurang och hotell, alltså inte indirekta intäkter från andra branscher där delar av inkomsten kommer från vår näring.
På kostnadssidan finns bland annat lön och boende för extra sjukvårdspersonal, extra sophantering och tillsyn för livsmedel, alkohol och buller.

Här kan du läsa analysen

Dela

Medlemsansökan