Välkommen till årsmöte GFB – 29 april 2022

Verksamhetsåret 2021 påverkades av pandemin och de restriktioner som följde med den. Men de begränsade möjligheterna att mötas kunde vi delvis lösa med digitala verktyg. Hotellgruppen och boendegruppen har kunnat samlas flera gånger under året. Dessutom har ett VD-nätverk startats och ett ledarskapsnätverk för mellanchefer, samt ett advisory board för hållbarhetsfrågor bildats.

I företrädarrollen har GFB bistått medlemmar i dialog med myndigheter, det handlar om allt ifrån möten kring bygglov, tillsyn, kompetensförsörjning och permitteringar till verksamhetsbesök med politiker och tjänstepersoner.

Det och mycket mer kommer vi ta upp under årsmötet fredagen den 29 april. Platsen är Paviljongen Clarion Hotel, tiden 13.00-14.00

Anmälan till therese@dev.gotlandsbesoksnaring.se senast den 20 april.

 

Här hittar du handlingar inför årsmötet:

Dela

Medlemsansökan