Världsarvet Hansestaden Visby som affärsmöjlighet

Vi startade i Hallwylska rummet på Gotlands Museum, tog via kullerstensbelagda gator svängen förbi S:t Lars ruin och Katolska kyrkan för att landa i enighet.
Det skapades förutsättningar för företagare att stärka sina samarbeten, viljan att använda världsarvet som en resurs är stark.

Gotland International Academy bjöd in till en halvdags workshop om hur de gotländska besöksnäringsföretagen kan arbeta med världsarvet Hansestaden Visby som affärsmöjlighet. En peppad grupp företagare som på olika sätt har beröringspunkter med Visby innanför murarna samlades för att lära sig mer om miljöerna och berättelserna.

Lars Kruthof, guide och museipedagog på Gotlands Museum, berättade att det är lättare att sälja in en guidad upplevelse i världsarvet Hansestaden Visby till en utländsk besökare än till en svensk.
– I en engelsk eller tysk grupp får vi helt andra reaktioner än i de svenska grupperna, säger han. Därför lägger vi in världsarvet som en del av alla våra turer, det är svårt att sälja som speciella guidningar.

För att råda bot på hemmablindhet och öka kunskap om arvet arrangerade Gotland International Academy därför en utbildning för att kika på världsarvet som affärsmöjlighet. Louise Hoffman Borgö, regionens världsarvsamordnare lade tillsammans med Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie och kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen grunden för en perspektivvidgande upplevelse.

De delade med sig av inspirerande kunskap och fakta, om världsarv i världen, i Sverige och slutligen i Visby. FN-organet Unesco bestämmer utifrån ett antal specifika kriterier vilka platser som blir världsarv. I dag finns 1 154 världsarv i 194 länder – femton i Sverige.
Det kan vara ikoniska monument men också ett kringliggande lokalsamhälle som omfattas av FN-konventionen för att skapa en hållbar plats.
– Konventionen är ett skydd för framtida generationer, men också en del av vår samhällsutveckling, säger Louise Hoffman Borgö.
– Det är en ganska knixig ordning av lagar, myndigheter och organisationer som behöver komma överens för att göra ett världsarv tillgängligt, säger Kristin Löfstrand och fortsätter:
– Det handlar mycket om att hitta en balans där vi respekterar både boende, besökare och miljön i det kulturella arvet.

Region Gotland har tagit fram en strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby där hållbar turism är en av sju punkter. Projektet ”Resan mot en hållbar Hansestad” arbetar i detta syfte med platsutveckling där platsen är fokus och turism en del av arbetet.
Lars Kruthof berättade att det finns en respekt för Hansestaden Visby som sällan blir utsatt för graffiti eller annan åverkan – men att det krävs varsamhet i hur staden exponeras:
– Världsarvet används mer och mer i turistsammanhang, många verksamheter vill in så det behövs samarbete och anpassning, säger han.

Elin Alsiok, affärsutvecklare och tematiskt ansvarig för kulturturism, Visit Dalarna, gav via länk en inblick i hur företagen i världsarvet Falun kreativt arbetat med affärsutveckling.
– Man kan uppleva världsarvet på många sätt – vi har ett företag som arrangerar Stand Up Paddle i centrala Falun, någon skrev en bok, Kniva trädgård skapade utställningar, en restaurang serverar ölet Falu Röd, vi har ett bageri som bakade en världsarvsbakelse. De skapar storytelling om ett världsarv, säger Elin.

Falukorven kom tillbaka på menyn, (med gruvsenap), man har lyft barnens plats i världsarvet, tagit fram en handbok världsarvet kan skapa affärer och gjort en fullmatad folder med vackra bilder och berättelser.
Elin Alsioks rekommendation är tydlig:
– Var stolta över det ni har, berätta om det. När man börjar skrapa på ytan upptäcker man att det finns jättemycket att berätta om, säger hon.

För att inte glömma bort de boende jobbar världsarvet i Falun med en ideell förening för att få med lokalbefolkningen på tåget.
– Vi tar med föreningen i allt vi gör, de gör ett fantastiskt arbete, säger Elin. Lokalbefolkningen är våra ambassadörer, tillsammans med företagen.

Deltagarna fick under dagen idéer som utmynnade i konkret handling.
– Jag ska skapa en världsarvsdrink vi kan servera på vår terrass i sommar, säger Hotell Strands sälj- och marknadschef Patrik Björkander.
Även Ulrika Wiklander, Hotell Helgeand blev inspirerad av intrycken hon fått:
– Min hjärna går för fullt nu. Jag säljer ju inte ett rum utan en upplevelse i ett världsarv, säger hon.

Viktoria Gelin, goGotland, berättade om en planerad världsarvsutbildning hennes företag ska hålla för de anställda – och funderade på att bjuda in deltagare från andra företag.
– Vi kan göra det vi gjort i dag för att sprida kunskap och inspiration, säger Lars Kruthof, bara i lite större format.

Se där, workshopen fick snabbt ringar på vattnet som kan gynna hela Gotland. Kunskapsförmedling av finaste sort och vilja att ta arvet vidare på sin plats.
Kanske det till och med kan bli lättare att sälja guidade turer till svenska turister.

Ladda ner “Världsarvet Falun”

Ladda ner “Världsarv för företag inom besöksnäringen på Gotland” 

Dela

Medlemsansökan