Matz Bengtsson

Ny verksamhetsledare till GFB

Ny verksamhetsledare till GFB

Gotlands Förenade besöksnäring rekryterar ny verksamhetsledare! Efter en gedigen rekryteringsprocess har styrelsen för Gotlands förenade besöksnäring beslutat att anställa Frida Ganshed som ny verksamhetsledare för GFB fr o m den 1 mars 2020. Frida kommer närmast från en anställning som kommunikationsstrateg inom regional utveckling på Region Gotland. Hennes tidigare meriter inkluderar omfattande erfarenheter från såväl […]

Höstens besöksnäringsdag

Höstens besöksnäringsdag

Välkommen till den dag där besöksnäringen står i fokus. Hur står sig Gotland som resmål jämfört med resten av Sverige? Vi stämmer av resandet och gästnätter för sommaren 2019. Hur ska vi klara den ökande konkurrensen framåt? Vi får ta del av färsk statistik från bl.a. Visita, analyser och reflektioner, och diskuterar tillsammans, hur ser […]

Rekordsommar på Gotland

Rekordsommar på Gotland

Gotlands Förenade Besöksnäring har tittat närmare på resandestatistiken från Destination Gotland och Swedavia för perioden januari – augusti 2019. Vi har också tittat på inkvarteringsstatistiken från SCB och Tillväxtverket och statistiken visar på en rekordsommar (juni-augusti) i antalet gästnätter med totalt över 736 000 inrapporterade gästnätter (+2%)! Detta är något högre siffror än det tidigare […]

Välkommen till GCB Cecilia!

Välkommen till GCB Cecilia!

Vi välkomnar Cecilia Stålhammar som ny säljare och projektledare för Gotland Convention Bureau. Cecilia kommer närmast från en tjänst som Inhouse Sales Manager på Clarion Hotel Wisby. Vi är mycket glada att vi nu har Cecilia med ombord för att driva kongresser till Gotland! Cecilias bakgrund som ansvarig för säljorganisationen på Clarion Hotel Wisby, där […]

GFB söker verksamhetsledare

GFB söker verksamhetsledare

Verksamhetsledare till Gotlands Förenade Besöksnäring Gotlands Förenade Besöksnäring Besöksnäringen på Gotland befinner sig i stark förändring med en besöksnäringsstrategi som ska implementeras, med en utveckling av kryssningsturism och med höga målsättningar kring säsongsförlängning, produktutveckling och hållbara transporter och besök. Besöksnäringen är en av två prioriterade näringar på ön. Gotlands Förenade Besöksnäring bildades 2014 och har […]

Magasinet Gotland 2020

Magasinet Gotland 2020

Nu påbörjar vi produktionen av det värvande magasinet Gotland 2020 som vi hoppas att du vill vara med och synas i! Även i år är Gotlands Besöksnäring ansvarig utgivare för magasinet. Magasinet görs både på svenska och engelska och kommer att distribueras på både nationella och internationella mässor, turistbyråer och till ca 45 000 hushåll […]

Föreläsning om relationsvåld

Föreläsning om relationsvåld

Relationsvåld – från misstanke till omtanke Region Gotland, FinSam Gotland och Länsstyrelsen bjuder in till en föreläsning om att förebygga, upptäcka och motarbeta våld i hem- och boendemiljö. Föreläsningen riktar sig till bostads- och hyresvärdar, myndigheter, fastighetsaktörer samt hotell- och campingbranschen. Ni som är inbjudna jobbar med platser där människor bor. I ert arbete med […]

Viktig föreläsning på tisdag

Viktig föreläsning på tisdag

Hotell – en ofrivillig arena för människohandel  Människohandel och trafficking är tyvärr idag mer förekommande än gemene man är medveten om. Vi vill nu bjuda in till ett informationsmöte och en första dialog om hur vi alla kan bidra till att motverka detta. Vi hoppas och tror också att föreläsningen och efterföljande diskussioner kan spela […]

Statistik gästnätter och transporter

Statistik gästnätter och transporter

Från och med maj har GFB möjlighet att samla SCBs inkvarteringsstatistik och transporterna till och från Gotland i samma verktyg genom företaget Statea. Här nedanför hittar du några diagram. Utifrån vår databas kan vi jämföra de olika parametrarna med varandra. En annan nyhet är att vi i Benchmarking Alliance system har lagt in evenemang under […]