Be Local

När rinner tiden för Gotlands grundvatten ut?

Gotlands grundvatten en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för oss. 

Tiden för att göra något är nu – och den som ska göra det är du. Slösa varken tid eller vatten! 

Vi vill inspirera till en hållbar omställning av vår besöksnäring där vattenfrågan är en av de allra viktigaste och en hjärtfråga för Gotlands Förenade Besöksnäring.

5 effektiva knep för hur du sparar på vattnet:

 1. Minska duschtiden med 5 minuter så sparar du 60 liter vatten
 2. Stäng av kranen medan du borstar tänderna
 3. Förvara en kanna vatten i kylskåpet i stället för att spola länge i kranen varje gång du fyller ett glas vatten 
 4. Byt till en cirkulär dusch, som sparar upp till 90% vatten utan att du behöver ändra beteende
 5. Skippa vattenspridaren

Evighetsduschen

Den här Evighetsduschen har ett cirkulärt pump- och reningssystem som minskar vattenanvändningen med upp till 90% och sparar upp till 80% energi. Det är alltså samma vatten som sprutar ut ur duschens munstycke, filtreras, och sprutar ut igen. 

Om fler använder smarta duschar av den här typen kommer vattenbesparingseffekten för Gotland att bli betydande.

orbital-systems.com hittar du mer fakta om den vattensparande duschen.

Q & A

med Susanne Pettersson, Teknikförvaltningen – Region Gotland

Hur mycket vatten förbrukas på Gotland varje år?

Region Gotland leverera ca 3 600 000 m3, det samma som 6 stycken Globen. Det är mellan 50-60% av alla fastigheter som får vatten från Region Gotland.

Så på Gotland förbrukas ca 6 000 000 m3. (obs det kommer finns en del som är övertygad att de fastigheter som har enskild vatten använder mindre än de fastigheter som har allmänt vatten – ett påstående som vi inte kan verifiera eftersom enskilda fastigheter inte mäter sin vattenförbrukning)

 


 Hur mycket skulle det behöva minska?

Det vi vet är att hållbar konsumtion av vattenresurser innebär att ta hänsyn till hur mycket vatten som använda av tillgängliga källor. Det vi också vet är att nuvarande vattenresurser på Gotland inte räcker till att vi blir fler på Gotland, särskild inte sommartid. Därför måste det mera vatten i systemet och/eller minska förbrukningen.

Vi vet också att vi bor på en kalkstensö utan stora grundvattentäkter och Region Gotland och enskilda använder stort sett den kapacitet som finns.

Hur klimatförändringen/variationerna kommer påverka kan vi endast göra antaganden. Inget tyder på att tillgången ökar.


Hur löser Gotland vattenbristen idag?

 1. Bevattningsförbud
 2. Minska svinn (lagar läckor, inte tillåtit att ta vatten från brandpost)
 3. Använder Tingstäde o Bäste träsk
 4. Byggt 2 avsaltningsanläggningar
 5. Flera utredningar pågår för att säkra vattnet långsiktigt

 Vad finns det för planer framåt/som utreds? Avsaltning? Tankbåtar?

 1. Testbädden storsudret tillsammans med IVL för att magasinera grundvatten och ytvatten mvh dämmen, alltså hålla kvar vattnet på ön
 2. Undersöker hur vi kan rena länshållningsvattnet från kalkbrotten (Nordkalk och Cementa)
 3. Undersöker hur vi kan tillverka dricksvatten av BDT-vatten från Visborg
 4. Undersöker hur vi kan tillverka dricksvatten från spillvatten
 5. Sista utväg är avsaltning

 

Medlemsansökan