Rekordsommar på Gotland

Gotlands Förenade Besöksnäring har tittat närmare på resandestatistiken från Destination Gotland och Swedavia för perioden januari – augusti 2019. Vi har också tittat på inkvarteringsstatistiken från SCB och Tillväxtverket och statistiken visar på en rekordsommar (juni-augusti) i antalet gästnätter med totalt över 736 000 inrapporterade gästnätter (+2%)! Detta är något högre siffror än det tidigare rekordåret 2016.

En av orsakerna till ökningen är sannolikt den nya gasfärjan som Destination Gotland satte in i trafiken i början av året. Med den färjan har kapaciteten ökat med upp till 20% på attraktiva avgångar under sommaren. Trots en minskning i antalet flygresor så ökar antalet besökare till Gotland totalt.

Det är positivt att vi ser en ökning på Gotland, men jämfört med riket så har Gotland en sämre utveckling än genomsnittet som ligger på 5% för sommarmånaderna.

Från flera håll i näringen har det efter julirapporten som kom i början av september, där camping visade på en stor minskning jämfört med förra året, kommunicerats en stor osäkerhet i statistiken gällande just camping och inrapporteringen av gästnätterna. När vi nu har fått de preliminära siffrorna för augusti ser vi att antalet gästnätter för camping under sommarmånaderna totalt har ökat med 20 000 jämfört med 2018. Det tyder på att ett antal anläggningar har varit sena med inrapporteringen till SCB men att man nu har rapporterat.

En positiv nyhet är att Destination Gotland nu månatligen lägger ut resandet fördelat också på antalet besökare och mantalsskrivna på Gotland. Det man skall komma ihåg är att i DGs statistik presenteras enkelresor.

Därför har vi valt att presentera ett antal bilder med antalet faktiska besökare snarare än endast enkelresor. För att få fram de siffrorna har vi helt enkelt delat antalet enkelresor med två. Vi inser att det inte kommer att vara 100% korrekt och att det finns en mängd besökare som har åkt fram och tillbaka flera gånger. Men vi tycker att det ger en mer rättvisande bild om vi kan presentera antalet faktiska besökare.

När det kommer till flygresandet så finns inte statistik fördelat på gotlänningar och besökare. Därför har vi i samråd med Swedavia valt att utgå ifrån följande kvoter för att få fram en ungefärlig bild av antalet besökare:

Juni – augusti: 70% besökare
Övrig tid på året: 30% besökare

För att få en mer träffsäker bild av antalet besökare, vad de spenderar och vad som är viktigt för besökarna så är det vår bild att vi behöver lägga betydlig mer resurser på business intelligence än vi gör på Gotland idag. För att vi över tid skall kunna mäta utvecklingen och också skapa affärsnytta så är det också viktigt att vi kommer överens om vilka nyckeltal vi skall mäta och hur detta skall göras systematiskt. För GFB är det viktigt att det arbetet prioriteras och att det finns en långsiktig finansiering av arbetet.

Här hittar du ett antal statistikbilder för resande och gästnätter.

Hälsningar Matz Bengtsson
VD, Gotlands Besöksnäring

Dela på facebook
Dela