Kategori: Aktuellt

Ny verksamhetsledare till GFB

Ny verksamhetsledare till GFB

Gotlands Förenade besöksnäring rekryterar ny verksamhetsledare! Efter en gedigen rekryteringsprocess har styrelsen för Gotlands förenade besöksnäring beslutat att anställa Frida Ganshed som ny verksamhetsledare för GFB fr o m den 1 mars 2020. Frida kommer närmast från en anställning som kommunikationsstrateg inom regional utveckling på Region Gotland. Hennes tidigare meriter inkluderar omfattande erfarenheter från såväl […]

Höstens besöksnäringsdag

Höstens besöksnäringsdag

Välkommen till den dag där besöksnäringen står i fokus. Hur står sig Gotland som resmål jämfört med resten av Sverige? Vi stämmer av resandet och gästnätter för sommaren 2019. Hur ska vi klara den ökande konkurrensen framåt? Vi får ta del av färsk statistik från bl.a. Visita, analyser och reflektioner, och diskuterar tillsammans, hur ser […]

Rekordsommar på Gotland

Rekordsommar på Gotland

Gotlands Förenade Besöksnäring har tittat närmare på resandestatistiken från Destination Gotland och Swedavia för perioden januari – augusti 2019. Vi har också tittat på inkvarteringsstatistiken från SCB och Tillväxtverket och statistiken visar på en rekordsommar (juni-augusti) i antalet gästnätter med totalt över 736 000 inrapporterade gästnätter (+2%)! Detta är något högre siffror än det tidigare […]

GFB söker verksamhetsledare

GFB söker verksamhetsledare

Verksamhetsledare till Gotlands Förenade Besöksnäring Gotlands Förenade Besöksnäring Besöksnäringen på Gotland befinner sig i stark förändring med en besöksnäringsstrategi som ska implementeras, med en utveckling av kryssningsturism och med höga målsättningar kring säsongsförlängning, produktutveckling och hållbara transporter och besök. Besöksnäringen är en av två prioriterade näringar på ön. Gotlands Förenade Besöksnäring bildades 2014 och har […]

Statistik gästnätter och transporter

Statistik gästnätter och transporter

Från och med maj har GFB möjlighet att samla SCBs inkvarteringsstatistik och transporterna till och från Gotland i samma verktyg genom företaget Statea. Här nedanför hittar du några diagram. Utifrån vår databas kan vi jämföra de olika parametrarna med varandra. En annan nyhet är att vi i Benchmarking Alliance system har lagt in evenemang under […]

Ny medarbetare på Gotland Convention Bureau

Ny medarbetare på Gotland Convention Bureau

Från den 1 januari 2019 har Gotlands Förenade Besöksnäring och Region Gotland genom ett partnerskap gemensamt ansvar för att driva Gotland Convention Bureau. Det gemensamma uppdraget är att driva kongresser till Gotland, särskilt inom områden som är viktiga för att stärka Gotlands tillväxt och attraktionskraft. Därför har Gotlands Förenade Besöksnäring nu rekryterat Maria Larsson som […]

Ny information kring mikrostöd Naturturism

Ny information kring mikrostöd Naturturism

Till företag inom besöksnäringen Tillväxtverket har fått igenom ett förslag om att ändra nivåerna för årlig omsättning gällande naturturismföretag som söker Mikrostöd Naturturism. Kravet på årlig omsättning har sänkts från tidigare lägsta nivå 500 000 kr till 250 000 kr och höjts från tidigare högsta nivå 3 miljoner kr till 4,5 miljoner kr. Stödet riktar sig till […]