Välkommen till Gotlands Förenade Besöksnärings internationella verktygslåda. Du som jobbar inom besöksnäringen kan här ta del av fakta, inspiration, en bildbank och tips som hjälper dig framåt i ditt företagande med en internationell målgrupp i sikte.
Vi arbetar enligt regionens besöksnäringsstrategi mot ett antal prioriterade internationella marknader: framför allt anses Tyskland, Norge, Danmark och Finland vara de intressantaste marknaderna för de närmsta åren.
I Gotlands besöksnäringsstrategi finns målsättningen att Gotland ska vara en exportmogen destination 2024.
De potentiella besökarnas intressen och drivkrafter är den viktigaste utgångspunkten för att göra fler och bättre affärer i besöksnäringen. Vi hoppas materialet vi samlat här hjälper dig i ditt arbete.

Medlemsansökan