Gotlands Förenade Besöksnäring, Region Gotland och Gotland Convention Bureau deltar på mässor och workshops som till exempel ITB i Berlin och Swedish Workshop. Är du intresserad av att vara med och presentera din verksamhet direkt för arrangörer och knyta nya affärskontakter?

Kontakt Gotland Convention Bureau: simon@gotlandsbesoksnaring.se

Kontakt Region Gotland: louise@gotland.se

Medlemsansökan