Resenärer väljer företag som arbetar med ett högre syfte som de vill åka till för att uppleva på plats. Vid paketeringen är det därför viktigt att vi ser till att miljönyttan och samhällsnyttan finns inbakat i utbudet, för att skapa långsiktiga värden lokalt.
LÄS MER

Skriv på för ett hållbarare ö-liv!

Be local är ett bra sätt att förhålla sig på till Gotlands helt unika men också ytterst känsliga natur. Tillsammans har vi ett extra stort ansvar att bevara öns vackra landskap precis som det är och därigenom även ge framtida generationer möjlighet att uppleva öns magi.
Här kommer tips på hur du snabbt och smidigt kan ställa om ditt tankesätt och få koll på de viktigaste oskrivna reglerna som gäller på ön.
LÄS MER

Paketering av en hållbar reseupplevelse – del 1

Enligt statistik från Booking.com så säger hela 82 % att de vill resa mer hållbart. Så många som 68% vill att deras pengar ska stötta lokalt. Marknaden finns där och i den här filmen får du lära dig hur du kan tänka kring ditt utbud i förhållande till samhälls-, och miljönytta – de högre värdena som kunderna värderar utifrån, när de bestämmer sig för var och hur de vill resa.
LÄS MER

Cirkulär ekonomi – en modell

Här hittar du en introduktion till cirkulär ekonomi med fokus på cirkulära affärsmodeller och verktyget Cirkulär Business Model Canvas. Modellen är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket, med utgångspunkt från Business Model Canvas av Alex Osterwalder.
LÄS MER

Medlemsansökan