Under 1100-talet passerade alla större handelsvägar i Östersjön genom Visby, som genom sin geografiska position kommit att spela en avgörande roll för den svenska marknaden. Det tyska handelsförbundet Hansan hade kommit att helt dominera handeln vid Östersjön.

När tyska köpmän valde att slå sig ned i staden kom Visby med tiden att bli ledare för Hansans nordöstra städer. Gotland blev en viktig länk i handeln mellan öst och väst och Visby utvecklades snabbt till en storstad.

I dag är Visby en liten stad – men betydelsefull för en helt annan näring, nämligen besöksnäringen. Visby uppmärksammades för sitt historiska värde redan under 1800-talet då den blev ett mål för den nytillkomna svenska turismen. Visby blev åter en mötesplats i östersjöregionen där hela dess stadsbild var en påminnelse om stadens inflytelserika historia.
Hansestaden Visby utsågs av Unesco till världsarv 1995.
Tyskarna – och många andra både nationella och internationella besökare – gillar fortfarande att komma hit, inte minst för att kika på och vandra i Hansestaden Visby. Det bedrivs alltså fortfarande en omfattande handel och för gotländska köpmän, hotell, restauranger samt boendeanläggningar finns fina möjligheter att slå mynt av Hansestaden Visby.

Region Gotland har massor av information om Visby världsarv

Världsarvsprodukter

Medlemsansökan