Hansestaden Visby som världsarv
Upptogs 1995 på Unescos världsarvslista. Världsarvet utgörs av stadsmuren, allt innanför den samt de omgivande parkområdena, totalt omkring 77 hektar.
Mer information på Region Gotlands hemsida

Sveriges världsarv
Här kan du läsa mer om de 15 platser och miljöer som fått värdsarvsstatus i Sverige.

Världens världsarv
Här kan du läsa mera om hela världens platser och miljöer som fått värdsarvsstatus.

Inspireras av Falun
Inspireras av hur Falun arbetar med sitt världsarv, där finns många fantastiska företag som tar vara på historien, skapar upplevelser och produkter, sprider berättelsen om världsarvet och bidrar till en hållbar destination. Här får du möta några av dem.

Medlemsansökan