Tillsammans gör vi Gotland bättre

Kampanjer och sitevisit filmer

Här finns allt material fullt tillgängligt för er att ladda ner och dela i era kanaler. När vi delar samma material skapar vi tillsammans större synlighet för Gotland.
Bredden på de möjligheter Gotland erbjuder företag att mötas på plats och i hybrida lösningar, är imponerande. Från fullfjädrade konferensanläggningar till rikt utrustade hotell till uppdukad ruin i en unik världsarvsstad finns en lösning som passar de flesta.
Filmerna ska användas för att marknadsföra de enskilda anläggningarnas möjligheter att ta emot möten och konferenser på Gotland. 

De medverkande företagen har erbjudits möjlighet till nya strategiska samarbeten, kunskap kring nya digitala tjänster och hållbara affärsmodeller för digital omställning.
Kunskapen finns nu inom respektive företag för deras egen utveckling, men även inom Gotland Convention Bureau.
Kampanjen Gotland längtar efter dig är producerad av goGotland för GFB. Kampanjen Mötas på Gotland och sitevistit-filmerna är producerade av Rumblewood i samarbete med GFB och de deltagande företagen

Kontaktperson: Frida Ganshed, frida@dev.gotlandsbesoksnaring.se

Förhandsvisning kampanjfilmer

Tillsammans tar vi ansvar

Alla ska kunna känna sig trygga på Gotland och vi har ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridning.

Tillsammans tar vi ansvar består av material som visar vad som förväntas av de människor som är på Gotland i sommar, med fokus på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Men det är också en samling tydliggöranden av vad olika branscher gör för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om vi följer de rekommendationer som finns så kommer vi långt.

Ladda gärna hem material här nedan och använd det hos er och i era digitala kanaler.

TTVA_gradient

GFB medlemslista

Medlemsansökan