Gotlands Besöksnäring AB

Verksamhet

I vår förenings stadgar står det bl.a. att föreningen skall:

  • Utgöra besöksnäringens samordnande organ
  • Agera som dess företrädare vid kontakter med myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och internationellt
  • Marknadsföra besöksnäringens betydelse för det gotländska samhället
  • Skapa mötesplatser för dialog mellan olika branscher med beröring till besöksnäringen
  • Kontinuerligt följa, utvärdera och förmedla kunskap kring kundbehov, målgrupper och marknader

Känns detta arbete som att det skulle kunna passa dig, ditt företag eller organisation? Skicka då gärna en intresseanmälan till oss, att ni vill vara med och utveckla besöksnäringen på Gotland.

Bakgrund
Föreningen Gotlands förenade besöksnäring är resultat av ett behov som växte fram efter att Gotlands Turistförening lades ned  2011. Efter ett par år började  diskussionen kring vad som behövdes och Tillväxt Gotland fick i uppdrag att göra en förstudie kring vad det var som behövdes för att stärka samordningen av besöksnäringens aktörer.

En grupp samlades i januari 2012 och samtalade vidare. Ett bolag eller en förening? Eller både och? Vi kunde konstatera att det fanns ett stort och starkt engagemang inom näringen och att mycket genomfördes trots att den tidigare turistföreningen inte längre existerade.

En grupp företagare inom besöksnäringen fortsatte samtalen under hösten 2013 och stod så småningom värd för turistdagen på Wisby Strand i februari 2014. Därefter fortsatte arbetet lite mer organiserat och föreningen bildades så småningom, den 15 maj 2014 på Visby Airport, med målet att även starta ett aktiebolag.

Idag finns föreningen och aktiebolaget, som ägs av föreningen. Verksamheten utgår helt och hållet från aktiebolaget Gotlands Besöksnäring AB.

Mycket arbete har gjorts, och mycket återstår. Målbilden är tydlig. Föreningen finns till för dig och din verksamhet och för att skapa förutsättningar för ännu bättre business!