Gotlands Förenade Besöksnäring

Om föreningen

Föreningen Gotlands förenade besöksnäring bildades den 15 maj 2014 som en uppföljning från Turistdagen i februari 2014. Föreningens styrelse har sedan dess arbetat för att försöka lösa allt praktiskt och den administration som en ny ideell förening innebär.

Föreningen är via bolagets verksamhetsledare representerade i en rad olika strategiska konstellationer för att på bästa sätt lyfta besöksnäringens betydelse och markera dess närvaro, exempelvis Näringslivsrådet, Trafikrådet mm.

Bakgrund
Föreningen Gotlands förenade besöksnäring är resultat av ett behov som växte fram efter att Gotlands Turistförening som gick i konkurs 2011. Man kunde konstatera att det fortsatt fanns ett stort och starkt engagemang bland företagen och att mycket trots allt gjordes inom besöksnäringen även utan den gamla turistföreningen. En grupp företagare fortsatte samtalen under hösten 2013 och stod så småningom värd för turistdagen på Wisby Strand i februari 2014.

Därefter fortsatte arbetet lite mer organiserat och föreningen bildades den 15 maj 2014 på Visby Airport, med mål att även starta ett aktiebolag.

Föreningen har en tydlig målbild. Den finns till för dig och din verksamhet och för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringens utveckling.

Medlemsnytta

GFB ska samla, utveckla och driva besöksnäringens frågor, så att medlemmarna upplever medlemsnytta och att besöksnäringen som helhet ökar såväl i omsättning som i betydelse för hela Gotland.

Verksamhetens fokusområden:
  • Att skapa mötesplatser – seminarier, utbildningar, besöksnäringsdagar m.m.
  • Att företräda och samordna besöksnäringen i olika frågor
  • Att på olika sätt arbeta med marknadsföring för Gotland i samverkan med Inspiration Gotland och andra intressenter

Medlemsavgift & serviceavgift

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Nedan finns även en tariff för serviceavgift baserat på omsättning för föregående verksamhetsår. Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinst- begränsat vilket innebär att en eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet.

Idag har föreningen ca 80 medlemmar och vi ser fram emot att många fler vill engagera sig och vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring.

Serviceavgift per år

Omsättning mnkr

0-3 miljoner
3-6 miljoner
6-10 miljoner
10-20 miljoner
20-30 miljoner
30 miljoner och över

Serviceavgift per år, exkl moms

1 000
2 000
5 000
10 000
15 000
25 000

Bli medlem

Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Idag har vi ca 80 medlemmar och ser fram emot att många fler vill vara med och engagera och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring. Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Som medlem betalar du också en serviceavgift till själva bolaget där verksamheten finns.

Här ovanför finns en tariff för serviceavgift baserat på ditt företags omsättning för verksamhetsåret 2016. Aktiebolaget Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinstbegränsat, vilket innebär att en eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet.

Medlemsansökan

Styrelsen GFB

Johan Lindvall, ordförande – 

Susanne Thedéen, vice ordförande –

Christer Bruzelius

Lisa Berg

Håkan Ahlsten

Victoria Berge

Mait Juhlin

Gunnar Jonasson

Björn Sundberg