• Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

 • Gemensamma strategier

  Gemensamma strategier

 • Marknadsför destinationen

  Marknadsför destinationen

 • Skapar mötesplatser

  Skapar mötesplatser

 • Seminarier & kursdagar

  Seminarier & kursdagar

 • Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Idag har vi ca 80 medlemmar och ser fram emot att många fler vill vara med och engagera och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring. Medlemsavgiften i föreningen är  500 kr. Som medlem betalar du också en serviceavgift till själva bolaget där verksamheten finns. 

Nedan finns en tariff för serviceavgift baserat på ditt företags omsättning för verksamhetsåret 2016. Aktiebolaget Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinstbegränsat, vilket innebär att en eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet.

Bakgrund

Föreningen Gotlands förenade besöksnäring är resultat av ett behov som växte fram efter att Gotlands Turistförening som gick i konkurs 2011. Man kunde konstatera att det fortsatt fanns ett stort och starkt engagemang bland företagen och att mycket trots allt gjordes inom besöksnäringen även utan den gamla turistföreningen. En grupp företagare fortsatte samtalen under hösten 2013 och stod så småningom värd för turistdagen på Wisby Strand i februari 2014. Därefter fortsatte arbetet lite mer organiserat och föreningen bildades den 15 maj 2014 på Visby Airport, med mål att även starta ett aktiebolag.

Föreningen har en tydlig målbild. Den finns till för dig och din verksamhet och för att skapa förutsättningar för ännu bättre business.

Hur skapar vi då medlemsnytta?

GFB ska samla, utveckla och driva besöksnäringens frågor, så att medlemmarna upplever medlemsnytta och att besöksnäringen som helhet ökar såväl i omsättning som i betydelse för hela Gotland.

Verksamhetens fokusområden:

Att skapa mötesplatser – seminarier, utbildningar, besöksnäringsdagar mm

Att företräda besöksnäringen i olika frågor

Att på olika sätt arbeta med marknadsföring för  Gotland i samverkan med Inspiration Gotland och andra intressenter

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Nedan finns även en tariff för serviceavgift baserat på omsättning för verksamhetsåret 2015. Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinst- begränsat vilket innebär att en  eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet.

Idag har föreningen ca 80 medlemmar och vi ser fram emot att många fler vill engagera sig och vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring. 

Tariff 2016

   
Omsättning mnkr Serviceavgift per år, exkl moms
0-2 miljoner 1 000
3-4 miljoner 2 000
5-10 miljoner 5 000
11-20 miljoner 10 000
21-29 miljoner 15 000
30 miljoner och över 25 000


Medlemsansökan

Namn:*
Företag/Organisation:*
Adress:*
E-post:*

Medlemsavgiften är 500 kr/år

Word Verification: