Här finns allt material fullt tillgängligt för er att ladda ner och dela i era kanaler. 

Kampanjen är producerad av goGotland för GFB.

Foto: Joel Kvarnsmyr samt Mikael Ekström
Projektledare: Mikael Ekström
Producent: Victor Ewald

Kontaktperson: Frida Ganshed,

Gemensam kampanj vår 2021 del 2