Ny information kring mikrostöd Naturturism

Till företag inom besöksnäringen

Tillväxtverket har fått igenom ett förslag om att ändra nivåerna för årlig omsättning gällande naturturismföretag som söker Mikrostöd Naturturism.

Kravet på årlig omsättning har sänkts från tidigare lägsta nivå 500 000 kr till 250 000 kr och höjts från tidigare högsta nivå 3 miljoner kr till 4,5 miljoner kr.

Stödet riktar sig till företag med en verksamhet inom naturturism som:

  • Vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
  • Har en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor
  • Har sin ekonomi i ordning
  • Mikrostöd naturturism finns i de regioner som har gjort en intresseanmälan och beviljats sökt belopp

Tillväxtverket hoppas att denna ändring gör det möjligt för fler företag att finansiera sina insatser inom internationalisering och digitalisering med hjälp av Mikrostöd Naturturism.

Informationen om Mikrostöd naturturism är uppdaterad på tillvaxtverket.se:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2018-06-19-mikrostod-till-sma-foretag-inom-naturturism.html

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.
tillvaxtverket.se

Ansökan är öppen till och med den 19 april 2019. Samtliga insatser ska vara genomförda senast den 30 november 2019.
För mer information om stödet, läs på Tillväxtverket.

Är du intresserad, ta kontakt med besöksnäringsstrateg Karin Winsnes för en första dialog och intresseanmälan. Därefter görs ansökan och redovisning via webbformuläret Min ansökan på Tillväxtverkets hemsida.

Karin Winsnes
Region Gotland
0498-201703
Karin.winsnes@gotland.se 

Dela på facebook
Facebook