Vi förenar företagare och hjälper till att utveckla den gotländska besöksnäringen

Gotlands Besöksnäring

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att den regionala ambitionen i Besöksnäringsstrategin ska nås; att Gotland ska bli norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål. Vi företräder den gotländska besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genom att vara representanter för besöksnäringen är det lättare att tillsammans skapa förutsättningar och påverkanskraft.

Föreningen Gotlands förenade besöksnäring bildades den 15 maj 2014 och äger driftsbolaget Gotlands besöksnäring AB.

Medlemsorganisation
Föreningen och därmed aktiebolaget ägs av sina medlemmar. Vi finns till för dig och din verksamhet och för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringens utveckling. Allt från den årliga besöksnäringsdagen till vardagens många möten, statusuppdateringar och kampanjmaterial, vi strävar efter att göra det lättare för dig att göra ditt jobb. Vill du också bli medlem?

Vi ägnar också mycket av vår tid åt att driva aktuella projekt, omvärldsbevaka, arbeta för att stärka kompetensförsörjningen inom branschen, representera våra medlemmar i utvecklingsgrupper samt samarbetar med bland annat Region Gotland och Destination Gotland gällande destinationsmarknadsföringen av Gotland.

Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Verksamhet

Här kan du ladda ner PDF filer och läsa mer om bolagets verksamhetsplan med mål och aktiviteter.

Styrelsen – Gotlands Besöksnäring AB

Personal

Frida Ganshed

Frida Ganshed

Verksamhetsledare

Cecilia Stålhammar

Projektledare
Gotland Convention Bureau
Kati Ahtee

Kati Ahtee

Affärsutvecklare

Fredrik Broman

Projektledare
Exportmoget Gotland 2024

Roger Björkman

Kommunikatör
Exportmoget Gotland 2024

roger@gotlandsbesoksnaring.se
073-912 18 19

Susanne de Paulis

Susanne de Paulis

Kommunikationsstrateg