Vi förenar företagare och hjälper till att utveckla den gotländska besöksnäringen

Gotlands Besöksnäring

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att den regionala ambitionen i Besöksnäringsstrategin ska nås; att Gotland ska bli norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål. Vi företräder den gotländska besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genom att vara representanter för besöksnäringen är det lättare att tillsammans skapa förutsättningar och påverkanskraft.

Föreningen Gotlands förenade besöksnäring bildades den 15 maj 2014 och äger driftsbolaget Gotlands besöksnäring AB.

Medlemsorganisation
Föreningen och därmed aktiebolaget ägs av sina medlemmar. Vi finns till för dig och din verksamhet och för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringens utveckling. Allt från den årliga besöksnäringsdagen till vardagens många möten, statusuppdateringar och kampanjmaterial, vi strävar efter att göra det lättare för dig att göra ditt jobb. Vill du också bli medlem?

Vi ägnar också mycket av vår tid åt att driva aktuella projekt, omvärldsbevaka, arbeta för att stärka kompetensförsörjningen inom branschen, representera våra medlemmar i utvecklingsgrupper samt samarbetar med bland annat Region Gotland och Destination Gotland gällande destinationsmarknadsföringen av Gotland.

Verksamhet

Här kan du ladda ner PDF filer och läsa mer om bolagets verksamhetsplan med mål och aktiviteter.

Styrelsen – Gotlands Besöksnäring AB

Personal

Erik Öhrn

Verksamhetsledare
Kati Ahtee

Kati Ahtee

Affärsutvecklare

Therese Löfgren Weinebrandt

Projektledare

Fredrik Broman

Projektledare
Exportmoget Gotland 2024

Roger Björkman​

Kommunikatör
Exportmoget Gotland 2024

Anders Bonnevier

Kommunikatör

Våra medlemmar

Medlemsansökan