Omvärld

Här hittar du fakta och statistik om besöksnäringen och dess bidrag till jobb, integration och tillväxt i Sverige. Du kan också se utvecklingen över tid och hitta jämförelser mellan Sverige och andra länder.

» Visitabarometern