GFB ska samla, utveckla och driva besöksnäringens frågor, så att medlemmarna upplever medlemsnytta och att besöksnäringen som helhet ökar såväl i omsättning som i betydelse för hela Gotland.

Hålla dig uppdaterad via Visitabarometern med fakta och statistik om besöksnäringen och dess bidrag till jobb, integration och tillväxt i Sverige. Här finns även fler länkar med mer fakta och analyser om besöksnäring & turism.

GCN

Gotland upplevs som en attraktiv, hållbar och väl fungerande destination.
Gotland Cruise Network (GCN) ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl fungerande kryssningsdestination.

Medlemsinformation

Dataskyddsförordningen

Nya regler för hantering av alla typer av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i Sverige och övriga medlemsstater i EU. Nya regler

Läs mer »
Medlemsinformation

Information från Styrelsen

Hej! Vi har tidigare informerat om att vi behöver utveckla vår organisation för att kunna driva ”vår verkstad” framåt. Nu är vår rekryteringsprocess klar och

Läs mer »
Medlemsinformation

Medlemsbrev

Det har varit en intensiv period och i vårt senaste medlemsbrev kan du läsa mer om alla aktiviteter, projekt och arrangemang, som vi medverkat i

Läs mer »