Alla ska kunna känna sig trygga på Gotland och vi har ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridning.

Tillsammans tar vi ansvar består av material som visar vad som förväntas av de människor som är på Gotland i sommar, med fokus på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Men det är också en samling tydliggöranden av vad olika branscher gör för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om vi följer de rekommendationer som finns så kommer vi långt.

Ladda gärna hem material här nedan och använd det hos er och i era digitala kanaler.

TTVA_gradient