Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby

Just nu pågår arbetat med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Därför genomförs nu en enkätundersökning där man önskar ta del av dina synpunkter, till underlag för planeringen.

Världsarvet tillhör oss alla. Just därför vill vi att det ska bli en arena för delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt och kulturellt. Av den anledningen är också dina åsikter viktiga för att skapa en bild av hur det är att bo, leva och verka i världsarvet.

  • Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i.
  • Dina svar är anonyma.
  • Enkäten vänder sig till dig som är boende på Gotland respektive till dig som är fastighetsägare eller verksam i den muromgärdade innerstaden.
  • Enkäten handlar om världsarvet Hansestaden Visby vilken omfattas av den muromgärdade innerstaden och de omgivande vallgravarna.

Till webbenkäten om världsarvet Hansestaden Visby

Enkäten avslutas den 30 april. Därefter kommer enkätsvaren att sammanställas och användas som underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla en ny strategi- och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby under 2019.

Tack på förhand att du hjälper till att förbättra förutsättningarna för ett långsiktigt omhändertagande av världsarvsstaden!

Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland och Johanna Skantze, ”We are Laja”

Dela på facebook
Facebook