• Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

 • Gemensamma strategier

  Gemensamma strategier

 • Marknadsför destinationen

  Marknadsför destinationen

 • Skapar mötesplatser

  Skapar mötesplatser

 • Seminarier & kursdagar

  Seminarier & kursdagar

 • Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

Verksamhet

I vår förenings stadgar står det bl.a. att föreningen skall:

- Utgöra besöksnäringens samordnande organ

- Agera som dess företrädare vid kontakter med myndigheter och  organisationer lokalt, nationellt och internationellt

- Marknadsföra besöksnäringens betydelse för det gotländska samhället

- Skapa mötesplatser för dialog mellan olika branscher med beröring till besöksnäringen

- Kontinuerligt följa, utvärdera och förmedla kunskap kring kundbehov, målgrupper och marknader

 

Känns detta arbete som att det skulle kunna passa dig, ditt företag eller organisation så hoppas vi på att Ni skickar in ett meddelande om att Ni vill vara med och utveckla besöksnäringen på Gotland.

 

Föreningen Gotlands förenade besöksnäring är resultat av ett behov som växte fram efter att Gotlands turistförening som gick i konkurs 2011. Efter ett par år började diskussionen kring vad som behövdes och Tillväxt Gotland fick i uppdrag att göra en förstudie. Vad var det egentligen som saknades?

Vad var det som behövdes? En grupp samlades i januari 2012 och samtalade vidare. Bolag eller förening. Eller både och? Vi kunde konstatera att det fanns ett stort och starkt engagemang, och att mycket trots allt gjordes – även utan den gamla turistföreningen.

En grupp företagare inom besöksnäringen fortsatte samtalen under hösten 2013 och stod så småningom värd för turistdagen på Wisby Strand i februari 2014. Därefter fortsatte arbetet lite mer organiserat och föreningen bildades så småningom, den 15 maj 2014 på Visby Airport, med målet att även starta ett aktiebolag.

Idag finns föreningen och aktiebolaget, som ägs av föreningen. Verksamheten utgår helt och hållet från aktiebolaget Gotlands Besöksnäring AB.

Mycket arbete har gjorts, men mycket återstår. Åsikter kommer att finnas kring innehåll och mål, kring möten och aktiviteter och kring vilka som bestämmer. Men målbilden är tydlig. Föreningen finns till för dig och din verksamhet och för att skapa förutsättningar för ännu bättre business!