Medlemsavgift & serviceavgift

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Nedan finns även en tariff för serviceavgift baserat på omsättning för föregående verksamhetsår. Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinst- begränsat vilket innebär att en eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet.

Idag har föreningen ca 80 medlemmar och vi ser fram emot att många fler vill engagera sig och vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring.

Serviceavgift per år

Omsättning mnkr

0-3 miljoner
3-6 miljoner
6-10 miljoner
10-20 miljoner
20-30 miljoner
30 miljoner och över

Serviceavgift per år, exkl moms

1 000
2 000
5 000
10 000
15 000
25 000

Medlemsnytta

GFB ska samla, utveckla och driva besöksnäringens frågor, så att medlemmarna upplever medlemsnytta och att besöksnäringen som helhet ökar såväl i omsättning som i betydelse för hela Gotland.

Verksamhetens fokusområden:
  • Att skapa mötesplatser – seminarier, utbildningar, besöksnäringsdagar m.m.
  • Att företräda och samordna besöksnäringen i olika frågor
  • Att på olika sätt arbeta med marknadsföring för Gotland i samverkan med Inspiration Gotland och andra intressenter

Omvärld

Här hittar du fakta och statistik om besöksnäringen och dess bidrag till jobb, integration och tillväxt i Sverige. Du kan också se utvecklingen över tid och hitta jämförelser mellan Sverige och andra länder.

» Visitabarometern

Analyser, strategier & fakta

Nationella organisationer och nätverk inom turism

Bli medlem

Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Idag har vi ca 80 medlemmar och ser fram emot att många fler vill vara med och engagera och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring. Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Som medlem betalar du också en serviceavgift till själva bolaget där verksamheten finns.

Här ovanför finns en tariff för serviceavgift baserat på ditt företags omsättning för verksamhetsåret 2019. Aktiebolaget Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinstbegränsat, vilket innebär att en eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet.

Medlemsansökan

Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Som medlem betalar du också en serviceavgift till själva bolaget där verksamheten finns.

Medlemsansökan