Är du intresserad av ett medlemskap i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Ringmuren i Visby

Medlemsnytta

Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) ska samla, utveckla och driva besöksnäringens frågor, så att medlemmarna upplever medlemsnytta och att besöksnäringen som helhet ökar såväl i omsättning som i betydelse för hela Gotland.

Verksamhetens fokusområden:
  • Att skapa mötesplatser – seminarier, utbildningar, besöksnäringsdagar m.m.
  • Att företräda och samordna besöksnäringen i olika frågor
  • GFB skapar förutsättningar att genom samverkan, projekt och utbildning vara med och utveckla besöksnäringen på Gotland.

Medlemsavgift & serviceavgift

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Nedan finns även en tariff för serviceavgift baserat på omsättning för föregående verksamhetsår. Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinst- begränsat vilket innebär att en eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet.

Idag har föreningen ca 80 medlemmar och vi ser fram emot att många fler vill engagera sig och vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring.

Serviceavgift per år

Omsättning mnkr

0-5 miljoner
6-10 miljoner
11-20 miljoner
21-30 miljoner
30-60 miljoner
60-100 miljoner
100-150 miljoner
150 miljoner och över

Serviceavgift per år, exkl moms

5 000
10 000
15 000
25 000
50 000
80 000
150 000
250 000

Medlemsansökan