Nytt samarbete skall stärka företagsklimatet!

Hej ! 

Nu drar vi igång ett nytt samarbete som kallas näringslivsberedningen och vi hoppas få din och ditt företags hjälp för att lyckas med arbetet att stärka företagsklimatet på Gotland!

Under en tid har Gotlands Förenade Besöksnäring tillsammans med ett antal av de övriga företrädarorganisationerna på Gotland samt representanter från Region Gotland träffats för att arbeta fram en modell för hur vi gemensamt skall kunna samverka för att stärka företagsklimatet.

Arbetet har mynnat ut i en modell för hur vi stukturerat skall kunna lyfta näringens prioriterade frågor i kommande samtal med politiker och tjänstemän inom Region Gotland. En del i denna modell är att näringslivsberedningen fångar aktuella och prioriterade frågor från näringen för att lyfta in dessa i dialogen med Region Gotland.

Vi behöver därför din hjälp med att svara på några frågor inför det första mötet med näringslivsberedningen.

1, Vad har du och ditt företag för förväntningar på GFB?

2, Vilken/vilka frågor anser du är de viktigaste att GFB tar med sig in i arbetet med näringslivsberedningen? Sådana exempel skulle kunna vara tillämpning av lagar och regler, tillgång till kompentens, tillgänglighet för näringen, hållbarhetsfrågor m.m.

3, Har du något konkret exempel i din/er relation med Region Gotland som du vill dela med dig av och som du vill att vi lyfter med i arbetet med näringslivsberedningen?

För att vi skall få med oss exempel från dig till nästa möte så behöver vi ditt svar senast den 9 april på mejl till matz@gotlandsbesoksnaring.se

Vi hoppas att du vill hjälpa oss!

Hälsningar Matz Bengtsson

Gotlands Förenade Besöksnäring

Gotlands Besöksnäring AB / Gotlands Förenade Besöksnäring
info@gotlandsbesoksnaring.se
© 2018 Gotlands Besöksnäring AB
Ändra din prenumeration    |    Visa online