Inbjudan till besöksnäringsdagen!

Observera att detta är en påminnelse som går även till dig som redan har anmält dig. Du behöver inte anmäla dig igen.

Välkommen till den dag där besöksnäringen står i fokus. Hur står sig Gotland som resmål jämfört med resten av Sverige?

Vi stämmer av resandet och gästnätter för sommaren 2019. Hur ska vi klara den ökande konkurrensen framåt? Vi får ta del av färsk statistik från bl.a. Visita, analyser och reflektioner, och diskuterar tillsammans, hur ser utvecklingen ut i Sverige och på Gotland? Hur tar vi Gotland framåt?

Dagens program:

08:30: Fika och mingel
09:00: Hur är det att sälja Gotland?
09:30: Statistik sommaren
10:45   Fika
11:00   Workshop*         
12:15:  Avslutning och lunch

Föredragshållare: Visita, Destination Gotland, Swedavia och Pigge Werkelin.

*Workshopfrågeställningar:
1) För att nå visionen Norra Europas mest attraktiva och hållbara resmål - vad är viktigast att utveckla?

2) Turistavgift - behöver vi en turistavgift och i sådana fall, vad skall den gå till? Och hur skulle det fungera praktiskt?

Dagens moderator: Sofia Munkhammar

Välkomna!

Tid och plats:

27 november
Wisby Strand
Kaffe från 8:30, programmet börjar kl. 9
Avslutning med lunch kl. 12:15

Besöksnäringsdagen är ett samarrangemang mellan Gotlands Förenade Besöksnäring och Region Gotland.

Inbjudan som pdf
Gotlands Besöksnäring AB / Gotlands Förenade Besöksnäring
info@gotlandsbesoksnaring.se
© 2018 Gotlands Besöksnäring AB
Ändra din prenumeration    |    Visa online